Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Promocija in trajnostni razvoj dediščinskega turizma/ DediščiNAdlani


 

Vodilni partner operacije

 


Krajevna skupnost Gaberje/ Helyi Közösség Gyertyános

Glavna ulica 54, Gaberje , 9220 Lendava / Gyertyános Fő utca 54, 9220 Lendva 

Partnerji operacije

 

 

Turistično društvo Gaberje

Glavna ulica 54, 9220 Lendava

 

Kulturno društvo »Zarja« Gaberje

Glavna ulica 52, Gaberje, 9220 Lendava

 

SVIS d.o.o.

Glavna ulica 35, 9220 Lendava

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Razvoj osnovnih storitev

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

 

 

 

Namen operacije

 

 

Z operacijo DediščiNAdlani in načrtovanimi aktivnostmi se bo povečala informiranost in obiskanost točk kulturne in naravne dediščine okolja, kar prispeva k dolgoročnemu turističnemu in podjetniškemu razvoju potencialov območja LAS PDL. Na lokalni, regionalni in čezmejni ravni se bo z vzpostavitvijo predstavitvene-informacijske točke okrepila funkcija družabnega in turističnega središča, okrepila se bo dostopnost do kulturnih in drugih turističnih vsebin LAS okolja, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovosti življenja, povečala pa se bo prepoznavnost LAS okolja kot turistične destinacije z integrirano dediščinsko ponudbo. S pričujočo aktivnostjo bodo obiskovalci, turisti in lokalna javnost na enem mestu dobili vse informacije o lokalni/regionalni ponudbi s poudarkom na dediščinskem turizmu, lokalnih storitvah in izdelkih ter še neodkritih naravnih kulturnih biserov okolja. Trenutna razdrobljenost turističnih informacij vezane na dediščinske dejavnosti, naravne znamenitosti in izdelke, bo z vzpostavitvijo točke odpravljena, celotna ponudba in informacije pa bodo na razpolago v celoviti obliki na skupnem mestu. Omenjeno bo prispevalo k boljši in večji promociji okolja kot turistične destinacije in generiralo večji obisk, prav tako pa bo omogočilo učinkovito  ohranjanje, predstavitev in promocijo dediščinskega turizma in turistične dejavnosti kot tudi trajnostjo in smotrno rabo elementov kulturne in naravne dediščine okolja (rokodelstvo, lokalni proizvodi, naravne zanimivosti ipd.), pri čemer bo operacija pripomogla k oblikovanju celostne ponudbe, do katere bodo lokalno prebivalstvo in turisti imeli lažji in celovitejši dostop, vsebine pa bodo predstavljene na sodoben in zanimiv način.

 

Pričujoča operacija se s svojimi aktivnostmi osredotoča na pomen dediščine znanj in veščin za ohranjanje kulturne dediščine in možnosti njihove uporabe v sodobnem, tehnološko razvitem svetu. Z izvedbo delavnic usposabljanja za specifične ciljne skupine (mladi, lokalni ponudniki, madžarska manjšina) bo operacija omogočila dvig zavedanje o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine kot elementu turistično-podjetniškega razvoja, spodbujanje lokalne skupnosti k njeni trajnosti izrabi, kot tudi spodbujanje razvojne priložnosti. Končni cilj omenjene aktivnosti bo izražen v aktivnem ohranjanju dediščine in integriranju le-te v lokalne turistične in podjetniške dejavnosti.

 

Povezanost ponudbe, sodobna in privlačna interpretacija dediščine, povečanje promocije in posledično prodaje lokalnih proizvodov iz domačih surovin, ustrezna predstavitev in ozaveščanje o nesnovni kulturni dediščini okolja - ljudskih običajev, obrtniškega znanja in veščin bo izboljšala in povečala privlačnost območja LAS PDL, z načrtovanimi delavnicami usposabljanja, ki naslavljajo povezovanje, usposabljanje in izobraževanje turističnih deležnikov kot tudi lokalnega okolja (mladi, lokalni ponudniki in madžarska manjšina) pa bomo prispevali k dolgoročnemu povečanju podjetniške aktivnosti in ustvarili pogoje za nove lokalne storitve in produkte.

 

 

 

Cilji operacije

 

 

Operacija zasleduje naslednje cilje:

  • Zagotovitev celovite informacijske, promocijske in demonstrativne podpore turistom, obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu.
  • Zvišanje kakovosti promocije in interpretacije dediščinskega turizma ob upoštevanju trajnostnih pristopov in sodobnih trendov. 
  • Povečanje vključenosti lokalnega prebivalstva, še posebej mladih in madžarske manjšine preko usposabljanja o nesnovni kulturni dediščini okolja kot elementu turistično-podjetniškega razvoja.
  • Ohranjanje, valorizacija in promocija nesnovne kulturne dediščine okolja.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

Rezultati operacije so:

  • vzpostavljena predstavitveno-informacijska točka (1);
  • izvedene delavnice promocije (5);
  • izvedeni seminarji usposabljanja (3).

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

1. 3. 2020

31. 12. 2020

 

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

23.659,08

 

16.598,96

 

 

Kontakt

 

Antolin Tibaut Helena

T: 031 320 287

E: antolin.helena@gmail.com

 
Izvedba aktivnosti operacije do julija 2020

 

 

A1: Dobava opreme

 

 

Opravljen je bi nakup opreme, ki je potrebna za izvedbo operacije in vzpostavitev predstavitveno-informacijske točke v vaškem domu Gaberje in sicer: 

  • konferenčni stoli v črni izvedbi in
  • sodobne konferenčne zložljive mize.

Vsa oprema je označena v skladu s pravili o informiranju in ozaveščanju. Na stolih in mizah so na vidnem mestu nameščene nalepke z ustreznim programskim logotipom in nazivom operacije.

 

 

 

A2: Dobava in montaža avdio-video opreme

 

 

Namestitev in dobava multimedijske opreme v vaškem domu Gaberje za namene vzpostavitve  predstavitveno-informacijske točke v vaškem domu Gaberje za izvedbo načrtovanih usposabljan, delavnic in seminarjev ter organizacijo dogodkov v povezavi z promocijo in razvojem dediščinskega turizma.

 

Vsa oprema je označena v skladu s pravili o informiranju in ozaveščanju – nameščene so nalepke z ustreznim programskim logotipom in nazivom operacije.

 

 

 

 

A3: Dobava in montaža klimatske naprave

 

 

Nakup in dobava klimatske naprave v vaškem domu Gaberje za namenom promocije, informiranja in predstavitve, ter izvedbo načrtovanih usposabljan, delavnic in seminarjev ter organizacijo dogodkov v povezavi z promocijo in razvojem dediščinskega turizma.

 

Vsa oprema je označena v skladu s pravili o informiranju in ozaveščanju. Klimatske naprave so opremljene z ustreznim programskim logotipom in nazivom operacije.

 

 

 

 

A5: Aktivnosti usposabljana za ciljne skupine  

 

 

V okviru te aktivnosti je bil od sedaj izveden 1  dvodnevni seminar, ostali dogodki so še v načrtovanju izvedbe.

 

Dvodnevni seminar je bil izveden 8. in 9. 7. 2020. Partnerji so v okviru projekta "DediščiNAdlani", izvedli prve projektne aktivnosti. V sredo in četrtek je potekal seminar v organizaciji partnerja SVIS d.o.o.

Projekt prispeva k večji prepoznavnosti turistične ponudbe osnovane na kulturni dediščini lokalnega okolja, omogoča predstavitev in ohranjanje nesnovne ter snovne dediščine, s pomočjo seminarjev in delavnic pa se vrši prenos znanja. Tokrat se je predstavil ZRP POMELAJ s svojimi čudovitimi ročno izdelanimi  izdelki.

https://www.facebook.com/KS-Gaberje-Gyerty%C3%A1nosi-HK-298247080570813

http://lendavainfo.com/foto-v-gaberju-so-izdelovali-izdelke-iz-naravnih-materialov-licja/?fbclid=IwAR2OA86I0CyE9c1YHZmPYzUaVTGjE9w2GUuWfTXRETNbBoaBq6a0IXeMymk

 

 


 

 

 


 

     

 

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke