Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 ... 30 ... 39 > >>
 

ODDANA DRUGA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Druga sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 29. 11. 2019, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Druga sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravila zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS, in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na podlagi obvestila o doseganju mejnikov na dan 31. 12. 2018 Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 295.018,26 EUR. LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je dosegel najmanj 65 % vrednosti naslednjih mejnikov: število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami, kar znaša 114.536,50 EUR, delež dodeljenih sredstev v odločbi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem, kar znaša 45.120,00 EUR in število novo ustvarjenih delovnih mest, kar znaša 135.361,32 EUR. Razdelitev sredstev po ukrepih izhaja iz potreb v okolju, katere so se od oddaje SLR do danes spremenile. Iz analize zaključenih javnih pozivov izhaja, da je največ potreb v okolju na tematskem področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, kamor smo namenili skupno 42 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Sledi tematsko področje ukrepanja Ustvarjanje novih delovnih mest, kamor smo namenili 30 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Naslednje tematsko področje je Varstvo okolja in ohranjanje narave, kamor smo namenili 17,73 % vseh sredstev za podukrep 19.2 in nazadnje je tematsko področje ukrepanja Večja vključenost ciljnih ranljivih skupin, kamor smo namenili 10,27 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Po potrditvi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 s strani Koordinacijskega odbora CLLD, bo 2. sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 tudi objavljena.
 

OBJAVLJENA JE UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM ODBOBJU 2014-2020


Spoštovani!
Obveščamo vas, da je v petek, 15. 11. 2019, bila v Ur. l. RS, št. 68/2019 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredbo si lahko preberete tukaj.

Sprememba uredbe prinaša nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v posameznem koledarskem letu ter skladno s spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS.

Pomembna sprememba je, da celotni sistem vlaganja vlog in zahtevkov preide na elektronski vnos tudi za EKSRP in ESPR, ki se prične uporabljati s 1. julijem 2020. Prav tako pa bodo sedaj tudi za sklada EKSRP in ESPR stroški upravičeni že od oddaje vloge na Agencijo RS za kmetijske trga in razvoj podeželja naprej in ne šele od datuma odločbe, kakor je veljalo do zdaj. S spremembo se pričakuje, da se bo pospešilo izvajanje operacij in s tem črpanje sredstev. Pri tem pa velja, da operacije ne bodo smele biti fizično zaključena pred izdajo odločbe.
Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane priloge k vlogam za Evropski sklad za regionalni razvoj ter priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevkom za sklada EKSRP in ESPR.
 

IZVOLJENI NOVI ČLANI ORGANOV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020


Spoštovani!
Obveščamo vas, da so na 11. seji Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki je potekala v sredo, 13. 11. 2019, v sejni sobi Občine Črenšovci,  potekale tudi volitve organov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, saj se je dosedanjim članom organov iztekel 4-letni mandat. Nova predsednica LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je postala ga. Vera Markoja, županja občine Črenšovci. Podpredsednica LAS-a ostaja ga. Agata Sardelič, ki zastopa ekonomski sektor. Izvoljen je bil tudi dvanajstčlanski Upravni odbor in tričlanski Nadzorni odbor, v katerih so enakomerno zastopani javni, ekonomski in socialni sektor. Vsem novoizvoljenim članom organov LAS Pri dobrih ljudeh 2020 iskreno čestitamo!

Dosedanjemu predsedniku g. Antonu Törnarju pa se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in opravljeno delo.
 

TRI NOVE ODLOČBE O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2019-EKSRP

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2019 prejeli 3 nove ODLOČBE o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019, v okviru sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 108.090,40 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer AKTRP-ju. AKTRP dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Odločbe o potrditvi do sredstev so dobile naslednje operacije:
  • Od Mure na Goričko, nosilec operacije: Doživetje POMURJE, doživljajski turizem, d.o.o.; odobrena vrednost sofinanciranja: 46.432,66 EUR.
  •  Luštna tržnica, nosilec operacije: Paradajz podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o.; odobrena vrednost sofinanciranja: 45.220,32 EUR.
  • Promocija in trajnostni razvoj dediščinskega turizma, nosilec operacije: Krajevna skupnost Gaberje; odobrena vrednost sofinanciranja: 16.437,46 EUR.
Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacije prispevajo k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV (Izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS)
Rezultati odobrenih operacij prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letih 2014–2020 in ciljem EKSRP.
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2019- EKSRP

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 8. 11. 2019 prejeli prve 4 ODLOČBE o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019, v okviru sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 148.145,90 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer AKTRP-ju. AKTRP dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Odločbe o potrditvi do sredstev so dobile naslednje operacije:
  • ZOB-Zelena Oaza Beltinec, nosilec operacije: Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks, so.p. Beltinci; odobrena vrednost sofinanciranja: 23.191,87 EUR.
  • Šport za vse generacije, nosilec operacije: Občina Turnišče; odobrena vrednost sofinanciranja: 56.302,94 EUR.
  • Povezovanje gibalnih točk in poti, nosilec operacije: Občina Črenšovci; odobrena vrednost sofinanciranja: 48.932,04 EUR.
  • 5-zvezdnična doživetja Pri dobrih ljudeh, nosilec operacije: Pomurska turistična zveza; odobrena vrednost operacije: 19.719,05 EUR
Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacije prispevajo k najmanj enemu od upravičenih področjih:

- USTVARJENJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);

- RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV (Izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS)

Rezultati odobrenih operacij prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letih 2014–2020 in ciljem EKSRP.
 
Na Odločbe o potrditvi do sredstev čaka še 6 operacij, ki so bile odobrene v okviru zaprtega javnega poziva, EKSRP.
<< < 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 ... 30 ... 39 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke