Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 ... 30 ... 40 ... 47 > >>
 

VABILO NA PROMOCIJSKO- OZAVEŠČEVALNO DELAVNICO Z NASLOVOM »LANGAŠ KOT ELEMENT KULTURNE DEDIŠČINE"


Spoštovani,

vljudno vabljeni na promocijsko- ozaveščevalno delavnico na temo kulinarične kulturne dediščine z naslovom »LANGAŠ KOT ELEMENT KULTURNE DEDIŠČINE", ki bo potekala v četrtek, 6. 8. 2020, ob 17. uri v vaškem domu v Gaberju v organizaciji TD Gaberje, ki je partner v operaciji »DediščiNadlani«. Udeležba na delavnici je brezplačna.

Namen delavnice je vzpodbujanje promocije in ozaveščanja o dediščinskem turizmu, natančneje o lokalni kulinarični dediščini ter trajnostni integraciji le-te v obstoječo turistično ponudbo. Skupni cilj operacije predstavlja povezovanje, ozaveščanje in promocijo dediščinskega privlačnosti območja LAS Pri dobrih ljudeh. Delavnica bo predstavljala strokovni uvodni v 2. Festival Langaša- tekmovanje v pripravi langašev, ki se bo odvil v soboto, 8. 8. 2020 s pričetkom ob 16. uri v vaškem domu v Gaberju.

Vljudno vabljeni!
 

VZEMITE SI ČAS ZASE IN ZA SVOJE BLIŽNJE TER SE SKUPAJ PODAJTE NA IZLET PO OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V okviru izvedenih razpisov LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so bili realizirani tudi nekateri turistični produkti, ki vabijo obiskovalce na območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

1. Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah; vodilni partner: Zavod za turizem in razvoj Lendava, sofinancirano iz EKSRP
Na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje imamo v občini Lendava vinogradniško območje, ki ne slovi samo po odličnih vinih, temveč tudi po izjemni naravni in kulturni dediščini ter odlični ponudbi, ki je primerna za razvoj turizma. Na vinogradniškem območju so postavljene številne tradicionalne zidanice, ki so jih zgradili predvsem domačini in so služile za potrebe vinogradništva ter kot vikend hiše. Nekatere izmed njih so s časom postale prazne, saj so lastniki opustili vinogradništvo. Število turistov pa se je z leti vedno bolj povečevalo, zato se je porodila ideja, kako bi prazne zidanice ponovno oživeli. Tako je nastal novi turistični produkt, in sicer Razpršeni hotel Vinarium (https://hotelvinarium.si/), kamor je trenutno vključenih 12 zidanic. Ta nastanitvena opcija bogati lokalno ponudbo, ki ni bila dovolj pestra in je bila osredotočena predvsem na termalni turizem. Preko na novo oživljenih zidanic se obenem ohranja tudi kulturna krajina in povečuje se skrb za okolje. Lastnikom zidanic je zaradi dodatnih finančnih prihodkov lažje skrbeti za njih. Vodilni partner je v okviru projekta nabavil še 6 električnih koles, ki se nahajajo na sedežu ZTR Lendava in obiskovalcem v zidanicah omogočajo gibanje na ekološki način, tudi na daljših razdaljah in visokih strminah, na katerih ležijo nekatere zidanice. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

2. Kulturni turizem panonskega podeželja, vodilni partner: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, sofinancirano iz EKSRP
V okviru projekta so bili obnovljeni prostori v beltinskem gradu in vzpostavljen je bil Turistično informativni center. Izdelanih je bilo pet programov enodnevnih izletov, s QR kodami pa je bilo označenih 10 turističnih atrakcij po vseh občinah, ki so sodelovale v projektu (Beltinci, Turnišče, Velika Polana, Odranci). Več: https://www.ztk-beltinci.si/.
Več o projektu si lahko preberete tukaj.

3. Doživetja ponudbe dežele štorkelj, vodilni partner: ZRP Pomelaj z. o. o., sofinancirano iz EKSRP
Vzpostavljena je bila blagovna znamka Pomelaj in tudi prodajna spletna stran www.pomelaj.si, kjer so zbrani vsi izdelki partnerjev v projektu. Zasnovan je bil tudi skupni prodajni katalog, ki prav tako zajema vse partnerje. Na sedežu ZRP Pomelaj sprejemajo obiskovalce, ki se lahko seznanijo z domačo obrtjo in dejavnostmi na podeželju v preteklosti in njihovo vpetostjo v današnji čas in spoznate različne materiale, tehnike, izdelke, njihovo uporabno vrednost nekoč in danes. Ogled vključuje tudi degustacijo njihovih izdelkov.
Več o projektu si lahko preberete tukaj.

4. Prekmurski turistični vrtiljak, vodilni partner LAS Goričko 2020
V okviru projekta sodelovanja, kjer sta sodelovala LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020, je nastala mobilna geomatična aplikacija, ki je zajela ponudnike lokalnih turističnih proizvodov iz območja obeh LAS-ov. Aplikacija vsebuje 5 kategorij, in sicer Okusi, Doživi, Obišči, Razišči in Prespi. Tako najdemo številne gostilne, prenočišča, naravne in kulturne znamenitosti, prireditve ter številna druga doživetja. Aplikacijo najdete pod imenom Explore Prekmurje in je na voljo v Google Play ter App Store. Aplikacija s pomočjo lokacije pokaže tudi, kaj se nahaja v vaši bližini in vam tako olajša izbor. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

5. Celovita (upo)raba ekološke sivke, vodilni partner Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništvo, so. p., sofinancirano iz EKSRP
Operacija z novimi lokalnimi izdelki iz ekološke sivke (pravljica o sivki z ilustracijami otrok na območju LAS PDL 2020, antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z blazinico sivke in aromaterapevtske svečke iz lokalnega čebeljega voska z eteričnim oljem sivke s pomirjajočim učinkom na ročno izdelanem keramičnem podstavku) promovira majhno destinacijo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki predstavlja potencial za razvoj doživljajskega zelenega turizma (učilnica v naravi, interaktivnost, sproščanje, mir, nedotaknjena narava, naravna dediščina ipd.). Projekt je še v izvajanju. Trenutno polje sivke cveti in privablja številne obiskovalce. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

6. Od Mure na Goričko, vodilni partner Doživite Pomurje, doživljajski turizem d. o. o., sofinancirano iz EKSRP
V okviru projekta je vzpostavljena nova zipline avantura s prostim padom, ki se nahaja v sklopu obstoječega pustolovskega parka pri Bukovniškem jezeru (https://www.pustolovskipark.si/). Društvo čolnarjev Dokležovje je nabavilo čoln za rafting, s katerim izvajajo spuste po reki Muri. Skupen turistični produkt pa zajema še oglede Bukovniškega jezera in znamenitosti v njegovi bližini.
Več o projektu si lahko preberete tukaj.

7. Tropski medgeneracijski center, vodilni partner Gondvana d. o. o., sofinancirano iz ESRR
V okviru operacije so bila pred Tropskim vrtom v Dobrovniku postavljena otroška igrala za preživljanja prostega časa na prostem. Igrala so edinstvena in inovativna, zato so za otroke še posebej zanimiva. Igrala se nahajajo pri znani turistični točki, kjer se obiskovalci lahko sprehodijo skozi tropski vrt, ki stoji sredi prekmurske ravnice. Več: http://www.oceanorchids.si/obiscite-tropski-vrt/.
Več o projektu si lahko preberete tukaj.

1.    
8. Vzpostavitev tematske poti Medovita, sofinancirano iz EKSRP

Osnova projekta je bila vzpostaviti Tematsko pot Medovita, v okviru katere so vzpostavili gibalno vas, imenovano gibalni park Medovita. Gibalna orodja so  postavljena na tematsko pot Medovita, ki mimoidoče spodbuja h gibanju na gibalnih orodjih ter jih opozori na sobivanje s čebelo ter naravno dediščino območja. Gibala se nahajajo v bližini močvirskega travnika in gozda črne jelše (Žižki), ki spada med poplavno področje reke Mure. Pomembno je da so gibala namenjena gibanju celotne družine in tudi večjih otrok in spodbujajo raziskovanje in odkrivanje dediščine in bogatosti lokalnega okolja. Na tematski poti Medovita so vzpostavili počivališča in posadili medonosne drevesa lipa in gaber. Na sami poti so postavili 20 klopi in košev ter s tem omogočili rekreativcem in obiskovalcem, da se ustavijo na poti ter si v miru ogledajo lepote naravnega okolja. Medonosne rastline omogočajo senco rekreativcem in čebelam pašo za dragoceni med, ki ga proizvajajo. Po pregledu kulturnih in naravnih znamenitosti območja, ki so jo opravili v juniju, so na pot vključili tudi tri nove učne čebelnjake, ki bogatijo ponudbo našega območja.  Več o projektu si lahko preberete tukaj.

9. Centrer kulturne dediščine Odranci- Prekmurska hiša, sofinancirano iz ESRR

V okviru operacije je bila v naselju Odranci zagrajena prekmurska hiša, katere ključni prostor tvori prostor »gümlo«, ki predstavlja pomemben artefakt podeželske arhitekturne dediščine, na katero je vezana pestra paleta tradicionalnih (med-)kulturnih praks oz. žive (med-)kulturne dediščine podeželskega območja LAS PDL. Izraz (med-)kulturna nesnovna dediščina je uporabljen iz razloga, ker nov turistični produkt (poleg prekmurske) vključuje tudi romsko nesnovno kulturno dediščino, katera se je v časih, ko so Romi – nomadi (»s čergami«) popotovali iz kraja v kraj, prezentirala na kmečkih gümlih. Novi prostori omogočajo tudi nadgradnjo dosedanje turistične ponudbe za obiskovalce in turiste (ogled in vstopnine za muzej, možnost »taborniške« nočitve v parmi ter navezava na Jakobovo romarsko pot, ki poteka skozi Odrance). V okviru operacije je bil razvit in pilotno implementiran nov kulturno-turistični produkt: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas. Več o projektu si lahko preberete tukaj .

Vabljeni, da si ogledate vzpostavljene turistične produkte.
 

POTRJENE ŠTIRI OPERACIJE V OKVIRU PODUKREPA 19.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Z veseljem vam sporočamo, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS potrdila štiri operacije, ki jih je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 oddal na javni razpis, ki je bil zaključen 28. februarja 2020.

Odobrene smo dobili naslednje operacije:
  • »Kaj nas uči Mura«, previdena vrednost sofinanciranja: 67.107,61 EUR.
  • »Živa dediščina«, previdena vrednost sofinanciranja: 99.725,87 EUR.
  • »Centri interpretacije zavarovanih območij«, previdena vrednost sofinanciranja: 99.821,47 EUR.
  • »Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije«, previdena vrednost sofinanciranja: 90.854,17 EUR.
Na območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo tako uspeli pridobiti dodatnih 357.509,12 EUR nepovratnih sredstev od razpisanih 3,100.000,00 EUR. Bolj podrobna vsebina operacij bo podana naknadno.

Kot že veste, smo bili uspešni tudi že na dveh javnih razpisih v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, kjer smo dobili potrjene operacije Prekmurski turistični vrtiljak, Digitalne rešitve za izzive podeželja in Pametne vasi za jutri. Prva izmed njih je že zaključena, dve pa se še izvajata.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je tako zelo uspešen pri prijavah na javne razpise v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, saj smo skupaj za območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pridobili dodatnih 534.709,68 EUR nepovratnih sredstev.

O aktivnostih vseh novo odobrenih operacij vas bomo sproti obveščali.
 

VABILO NA DVODNEVNI SEMINAR V OKVIRU OPERACIJE DediščiNADLANI

Spoštovani,
vljudno ste vabljeni na seminar o izdelovanju izdelkov iz naravnih materialov – ličja. Osrednji namen je predstavitev nesnovne kulturne dediščine okolja in njene ustrezne rabe ter umeščenosti v segment dediščinskega turizma. Dvodnevni seminar se izvaja v okviru operacije »Promocija in trajnostni razvoj dediščinskega turizma- dediščiNAdlani«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Delavnica bo potekala v organizaciji partnerja SVIS d.o.o. in bo izvedena v sredo 8. 7. 2020 in četrtek, 9. 7. 2020 od 16.00 do 20.00, v prostorih vaškega doma v Gaberju.
Lepo vabljeni.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.
 

VABLJENI NA LUŠTNO TRŽNICO

ZRP Pomelaj vabi na Luštno tržnico, ki bo na Luštni domačiji v Renkovcih v soboto, 4. 7. 2020 med 9.00 in 16.00.

Luštna tržnica se organizira v okviru operacije »Luštna tržnica«, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Več o operaciji si lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni!
<< < 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 ... 30 ... 40 ... 47 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke