Novice LAS PDL 2020

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 20 ... 30 ... 40 ... 47 > >>
 

PETA, ZADNJA ODLOČBA O POTRDITVI OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020 ZA EKSRP


Z veseljem vam sporočamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 24. 1. 2022, prejeli zadnjo Odločbo o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je bila prijavljena in potrjena na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo z nazivom Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini, katere nosilec je Občina Turnišče. Vrednost odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 196.079,16 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer AKTRP-ju, ki dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS-u. Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je na podlagi poročila ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in predloga operacij za sofinanciranje na svoji 31. seji, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 9.00, v sejni sobi Občine Turnišče, potrdil 5 operacij, ki bodo sofinancirane v okviru zaključenega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na zaključen javni poziv je skupno prispelo 11 vlog. Na podlagi izvedene 31. seje Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vodilni partner vsem prijaviteljem, ki so posredovali vlogo na javni poziv, posredoval OBVESTILA. Vseh 5 odobrenih vlog s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo v dokončno odobritev posredovano na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu avgustu in septembru 2021.

Skupna sofinancirana vrednost vseh odobrenih operacij znaša 617.583,06 EUR. Seznam vseh odobrenih operacij skupaj z navedenimi upravičenci in zneski sofinanciranja, najdete tukaj.

Vsem upravičencem želimo uspešno izvedbo operacij.

 

 

VABILO NA SPLETNO INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, ESRR v letu 2022


Za vse, ki Vas zanima prijava operacije (projekta) na LAS razpis, organiziramo informativno spletno delavnico – namreč do 28. februarja 2022 je odprt Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR v letu 2022.

Vse zainteresirane, ki bi se želeli informirati o ključnih informacijah v zvezi z javnim pozivom, vabimo, da se 26. januarja 2022 ob 10.30 udeležite spletne delavnice, katero bomo skupaj z Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje organizirali LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Več informacij o javnem pozivu si lahko preberete tukaj.

Za dostop do spletne info delavnice, se je potrebno prijaviti tukaj.

Vljudno vabljeni.
 

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2022 ZA ESRR SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 14. 1. 2022, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2022–2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 485.980,21 EUR iz ESRR-ja.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR-ja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi vseh 4 operacij znaša 421.503,90 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer AKTRP-ju. AKTRP dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Odločbe o potrditvi do sredstev so dobile naslednji operaciji:
  • Zipline Vinarium; nosilec operacije: Občina Lendava; odobrena vrednost sofinanciranja: 174.916,25 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Inovativen koncept energetskih pristopov; nosilec operacije: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik; odobrena vrednost sofinanciranja: 63.527,39 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Naša odlična lokalna ponudba; nosilec operacije: Občina Črenšovci; odobrena vrednost sofinanciranja: 147.431,11 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Doživi naravo!; nosilec operacije: Občina Dobrovnik; odobrena vrednost sofinanciranja : 35.629,15 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.

Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacije prispevajo k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV (izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS).
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJENJE NARAVE (izboljšanje stanja okolje in njegove biotske raznovrstnosti).
Rezultati odobrenih operacij prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letih 2014–2020 in ciljem EKSRP.

Od 5 operacij, ki so bile potrjene s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020, je LAS do sedaj s strani AKTRP-ja prejela 4 Odločbe o potrditvi operacije, 1 Odločbo še pričakujemo.
 

ODDANA ČETRTA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Četrta sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 27. 12. 2021, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Četrta sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravila zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS, in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na podlagi obvestila o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014–2020 z dne 19. 10. 2021, je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičena do dodatnih sredstev v skupni višini 125.292,00 EUR, od tega 55% nameni za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« kar znaša 68.910,60 EUR in 45% za podukrep » Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in sicer v višini 56.381,40 EUR.

Razdelitev sredstev po ukrepih izhaja iz potreb v okolju, katere so se od oddaje SLR do danes spremenile. Iz analize zaključenih javnih pozivov izhaja, da je največ potreb v okolju na tematskem področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, kamor smo namenili skupno 40,14 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Sledi tematsko področje ukrepanja Ustvarjenje novih delovnih mest, kamor smo namenili 30,13 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Naslednje tematsko področje je Varstvo okolja in ohranjanje narave, kamor smo namenili 17,87% vseh sredstev za podukrep 19.2 in nazadnje je tematsko področje ukrepanja Večja vključenost ciljnih ranljivih skupin, kamor smo namenili 11,86 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2.

Po potrditvi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 s strani Koordinacijskega odbora CLLD, bo 4. sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 tudi objavljena.
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 20 ... 30 ... 40 ... 47 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke