Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 10 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 30 ... 40 41 > >>
 

VABILO NA 1. INFORMATIVNO DELAVNICO V OKVIRU ODPRTEGA JAVNEGA POZIVA V LETU 2019 ZA EKSRP SKLAD

Vabimo Vas na 1. informativno delavnico, ki bo organizirana v okviru odprtega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

OSNOVNI PODATKI O INFO DELAVNICI:
Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, organizira delavnico za vse, ki nameravajo oddati vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

NAMEN DELAVNICE:
Na delavnici bo predstavljen javni poziv in vloga za prijavo operacije na Javni poziv.

DATUM IN KRAJ IZVEDBE:

Delavnica bo v sredo, 6. 3. 2019, ob 14. uri, v prostorih Občine Turnišče (občinska dvorana), Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

INFORMACIJA O INFO DELAVNICI:
Po elektronsko pošti: info@las-pdl.si
Po telefonu: 02 53 81 663, vsak delovnik med 8:00 in 14:00 uro.

Prosimo udeležence delavnice, da se predhodno prijavijo na elektronski naslov info@las-pdl.si ali na telefonsko št. 02 538 16 63!
 

SODELOVANJE NA DELAVNICI »PRIPRAVA PROJEKTA«

Zaposlena pri vodilnem partnerju LAS, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, je dne 14. 2. 2019 sodelovala na delavnici, z naslovom »Priprava projekta«, ki jo je organiziralo Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in je potekala v prostorih Bistre hiše, Martjanci 36.

Na delavnici je bilo 17 prisotnih, katerim je bilo med drugim predstavljeno delovanje LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ter vsebinske in tehnične usmeritve za prijavo operacij na odprti javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019.
 

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2019 ZA EKSRP SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v sredo, 13.02.2019, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja .

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 356.149,31 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%. Več o javnem pozivu najdete tukaj.
 

NAJAVA VREDNOTENJA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V skladu z 12.členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v mesecu februarju 2019 pričel z izvajanjem spremljanja in vrednotenja SLR.

Spremljanje in vrednotenje prispeva k izboljšanju kakovosti načrtovanja ter oceni uspešnost in učinkovitost samega izvajanja SLR. V okviru naše SLR bomo spremljali vsebine programa in doseganja izhodnih parametrov z namenom, da se prilagodijo vsa morebitna odstopanja od opredeljenih operativnih ciljev. Prav tako pa bomo vrednotili in tako sistematično in objektivno ocenili operacije na vsebinski ravni ter na ravni izvajanja doseženih rezultatov. Z vrednotenjem bomo pridobili zanesljive in koristne informacije, ki jih bomo vključili v proces odločanja, tako na strani izvajalcev kot tudi uporabnikov. Z vrednotenjem bomo merili tudi dosežke na ravni aktivnosti. Tako bomo ugotavljali, v kolikšni meri je bila izvedena SLR oziroma njen akcijski načrt.

Vrednotenje na ravni naše LAS bo potekalo na dva načina. Tako bo vrednotenje LAS delno izvajala sama v obliki samoocenjevanja v sodelovanju s strokovnjaki v obliki fokusne skupine ter ključno vrednotenje prenesla na neodvisnega zunanjega izvajalca. Vloga LAS je predvsem prispevati k vrednotenju programa kot celote, prispevati k oceni dodane vrednosti pristopa CLLD ter spremljanje in vrednotenje lastne SLR.

Pri spremljanju in vrednotenju pa bodo sodelovale tudi strokovne organizacije, ki so s svojimi znanji in izkušnjami pomagale pri določitvi ciljev in ukrepov SLR. Prav tako pa boste s svojim dragocenim prispevkom k izvedbi vrednotenja dodali tudi vi, ki boste izpolnili za to v naprej pripravljene vprašalnike. Že sedaj vas vljudno vabimo k sodelovanju!
 

OPERACIJA SODELOVANJA PAMETNE VASI ZA JUTRI

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je skupaj z ostalimi partnerji začel z izvajanjem operacije sodelovanja Pametne vasi za jutri, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.
Opravili smo uvodni sestanek v Krškem. Trenutno smo v fazi izbire celotne grafične podobe projekta in v začetku izvedbe skupne analize obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi« in demografskih projekcij staranja Slovenskega podeželja. Na podlagi projekcij se bo določila potrebna kapaciteta zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov na vseh območij sodelujočih LAS.
<< < 1 ... 10 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 30 ... 40 41 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke