Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 ... 30 31 > >>
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PRIDOBILA ŠE 4 OBVESTILA O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 12. marca 2018 prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi štirih operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki so bile prijavljene in potrjene na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v okviru sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V nadaljevanju sledi podpis pogodbe z upravičenci (vsi partnerji v projektu) in MGRT-jem. Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 197.275,45 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer MGRT-ju. MGRT dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Obvestila o potrditvi operacij so dobile naslednje operacije:
Narava v urbanih okoljih, nosilec operacije: Zavod Logarica- zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in
  promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov, Brezovica; previdena vrednost sofinanciranja: 22.676,63
  EUR.
IntegRast- razvoj integriranih skupnostih storitev, nosilec operacije: Občina Črenšovci; predvidena vrednost
  sofinanciranja: 51.871,51 EUR.
Center kulturne dediščine Odranci- prekmurska hiša, nosilec operacije: Občina Odranci; previdena vrednost
  sofinanciranja: 99.775,25 EUR.
ZIC II- Zaposlitveno- izobraževalni center Beltinci, nosilec operacije: Zavod za raziskovanje in razvijanje
   alternativnih praks so.p., Beltinci; previdena vrednost sofinanciranja: 22.952,06 EUR.

Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacija prispeva k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST ( spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanja dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanja revščine);
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJENJA NARAVE (izboljšanje stanja okolja).
Prav tako rezultati potrjenih operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v SLR in so skladni z OP EKP 2014-2020.

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so vložene še 3 operacije z LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Vse operacije so bile pozvane že tudi na dopolnitev, katere so bile že tudi oddane.
 

PRVA POGODBA Z NOSILCEM OPERACIJE S STRANI MGRT-JA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je konec oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi operacije Priprava in implementacija LASANTE PDL, katero vlogo je vodilni partner LAS (Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA) na MGRT oddal že avgusta 2017. MGRT je v začetku meseca marca nosilcu operacije Lokalni energetski agenciji za Pomurje poslal pogodbo o sofinanciranju operacije.

Vodilni partner LAS je hkrati s to vlogo, oddal na MGRT v mesecu avgustu 2017 še ostalih 7 vlog, ki jih je potrdil Upravni odbor LAS na predlog ocenjevalne komisije LAS v okviru javnega poziva LAS za ESRR sklad v letu 2017.
 

MEDNARODNA KONFERENCA O KMETIJSTVU V OBMEJNEM OBMOČJU POMURJA TER ŽUPANIJA ZALA IN VAS

Dne 27.02.2018 je v kulturnem domu v Dobrovniku potekala Mednarodna konferenca o kmetijstvu v obmejnem območju Pomurja ter županij Zala in Vas, katere smo se udeležili tudi zaposleni pri vodilnem partnerju LAS. Na konferenci sta bila tudi gosta ministra za kmetijstvo iz Slovenije in Madžarske, mag. Dejan Židan in dr. Sándor Fazekas. Mednarodna konferenca je bila organizirana na pobudo župana občine Dobrovnik, g. Marjana Kardinarja skupaj z ministrstvom za kmetijstvo.
Konferenca je bila priložnost za izmenjavo strokovnih informacij in medsebojnih dogovorov o sodelovanju in ohranjanju naravne in nacionalne razvitosti in varnosti pred naravnimi nesrečami ter prilagajanja podnebnim spremembam. Na konferenci je bil velik poudarek dan na kmetijstvu v obmejnem območju kot razvojnem potencialu regije.

Na koncu Mednarodne konference so bili sprejeti tudi sklepi, ki so sledili vsebinskemu izhodišču za pripravo današnje konference, in sicer, da obmejno območje med Pomurjem in županijama Zala in Vas je in bo izjemnega pomena za ohranitev sožitja in poseljenosti, urejenosti krajine ter varnosti pred naravnimi nesrečami. Je priložnost izmenjave strokovnih informacij in medsebojnih dogovorov o sodelovanju.

Sklepi in sporočilo današnje mednarodne konference je bilo naslednje:
  •  Mednarodna konferenca o kmetijstvu v Pomurju in v županijah Zala in Vas je potrdila interes po stalnem   sodelovanju in spremljanju razvoja kmetijstva v obmejnem območju,
  • za mlade v kmetijstvu predstavlja nove izzive v znanju in napredku ter kvaliteti življenja sedanjih in prihodnjih generacij,
  • mednarodna konferenca naj postane tradicionalno srečanje vseh v obmejnem območju.
Več si lahko preberete tukaj.
 

PRISPEVEK V ODDAJI TEDNIK:« PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROGRAMA CLLD V SLOVENIJI

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 (ponedeljek, 29. 1. 2018) je bil objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij s pomočjo mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014–2020. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov MKGP in AKTRP, ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD.
Za lokalni razvoj v Sloveniji je do leta 2020 na voljo dobrih 96 milijonov evrov iz treh evropskih skladov. A postopki prijave na razpise so tako zapleteni, da je moral vsak prijavitelj v povprečju najmanj trikrat vložiti dopolnila, na Ministrstvu za gospodarstvo in Agenciji za kmetijske trge pa potrebujejo najmanj pol leta za odločanje o posamezni vlogi.

Celoten prispevek si lahko ogledate na POVEZAVI.
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 NA DELAVNICI O NADALJNEM IZVAJANJU UKREPA LEADER/CLLD IN NOVOSTI NA TEM UKREPU

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je dne 25. 01. 2018 za vse LAS organiziralo delavnico na temo nadaljnjega izvajanja ukrepa LEADER / CLLD, ki so se je udeležili tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Na delavnici so bile predstavljene 3. spremembe Uredbe CLLD s strani predstavnikov MKGP-ja in MGRT-ja. Seznanili smo se tudi s 3. javnim razpisom za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V sklopu delavnice nam je bilo predstavljeno tudi kako s pripravi zahtevek za izplačilo v informacijskem sistemu in do sedanje pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo. Večji del delavnice je bil namenjen obravnavi pomanjkljivosti pri oddaji vlog in pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev s strani ARSKTRP-ja.

ARSKTRP vloge preverja po sledečem postopku:
• POPOLNOST (pregled prilog k vlogi)
• VSEBINSKO USTREZNOST (pregled pogojev)
• UPRAVIČENOST STROŠKOV (preverjanje razumnosti predloženih stroškov)

NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI PRI PREGLEDU POPOLNOSTI
• priložitev treh ponudb
• manjkajoča kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja
• pri naložbah z gradnjo pomanjkljiva projektna dokumentacija

NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI PREGLEDU USTREZNOSTI
• utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe
• ponudbe so pridobljene po oddaji vloge na javni poziv LAS
• kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja so pridobljena po oddaji vloge na javni poziv LAS
• uskladitev upravičenih stroškov iz prijavnega obrazca s priloženimi ponudbami

Posamezne predstavitve z delavnice, ki je potekala 25. 1. 2018, lahko najdete na tej povezavi.
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 ... 30 31 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke