Novice LAS PDL 2020

<< < 1 2 3 4 5 6 ... 10 ... 20 ... 30 ... 33 > >>
 

DVE NOVI ODLOČBI O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2019-EKSRP

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 19. 12. 2019 prejeli 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operaciji, ki sta bili prijavljeni in potrjeni na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019, v okviru sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 45.020,37 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer AKTRP-ju. AKTRP dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Odločbe o potrditvi do sredstev sta dobili naslednji operaciji:
  • Bike Pleasure- S kolesom v naravo, nosilec operacije: Zavod za turizem in razvoj Lendava- TURISZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZINTÉZET LENDVA.; odobrena vrednost sofinanciranja: 14.488,25 EUR.
  • Celovita (upo)raba ekološke sivke, nosilec operacije: INTEGRA, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p; odobrena vrednost sofinanciranja: 30.532,12 EUR.
Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacije prispevajo k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV (Izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS).

Rezultati odobrenih operacij prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letih 2014–2020 in ciljem EKSRP.

Od 10 operacij, ki so bile potrjene s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020, je LAS dobil s strani AKTRP-ja odobrenih 9 operacij.
 

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2020

Naj vam leto 2020 prinese obilo dobrega, obilo poslovnih uspehov, obilo dobre volje in dobrih projektov ter odličnega partnerskega sodelovanja pri izvajanju le-teh,

vam želi kolektiv vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
 

ODDAN ZAHTEVEK ZA OPERACIJO SODELOVANJA PREKMURSKI TURISTIČNI VRTILJAK

29. 11. 2019 je vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020 uspešno oddal zahtevek za operacijo sodelovanja Prekmurski turistični vrtiljak, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
̶  s pomočjo uvodnih delavnic je bila narejena analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,
̶  izdelani so bili kriteriji za posamezne segmente turistične ponudbe (kmečki turizmi, prenočišča, vinogradništva, vinotoči), posledično so bile izdelane tudi oznake za posamezni segment turizma, ki so že dodeljene sodelujočim ponudnikom,
̶  vzpostavljena je mreža turističnih ponudnikov,
̶  izvedene so bile delavnice in izobraževanja, ki so temeljila na bogatitvi obstoječe turistične ponudbe,
̶  natisnjene so animacijske predstavitvene zloženke v štirih jezikih in v skupni nakladi 23.000 kosov,
̶  izdelana je mobilna geomatična aplikacija, v katero so vključeni sodelujoči ponudniki.

Mobilno geomatično aplikacijo si lahko namestite v Google Play ali App Store, najdete jo pod imenom Explore Prekmurje. V aplikacijo so vključene znamenitosti, gostilne, prenočišča, doživetja in tradicionalne prireditve. Na enem mestu tako lahko najdete številne ponudnike z območja celotnega Prekmurja, saj je poleg LAS Pri dobrih ljudeh 2020 sodeloval tudi LAS Goričko 2020.
www.exploreprekmurje.si
 

OBISKALI SO NAS PREDSTAVNIKI LAS-A KRASA IN BRKINOV

Dne 29. 11. 2019 so nas obiskali predstavniki članov LAS-a KRASA IN BRKINOV. 30 članov iz območja LAS-a Krasa in Brkinov se je udeležilo strokovne ekskurzije in ogleda dobrih praks na našem območju. Predstavniki vodilnega partnerja smo jim predstavili delovanje našega LAS-a, Strategijo lokalnega razvoja in izvedene projekte, ter tiste, ki se še izvajajo. Predstavljeni so jim bili tudi projekti v okviru podukrepa 19.3, na katerem smo bili kot LAS uspešni. Predstavitev delovanja LAS-a je bila opravljena v razstavnem prostoru Ocean Orchids. Tam jim je bil predstavljen tudi projekt, katerega je Gondvana d. o. o. uspešno zaključila v letu 2018, in sicer so uspešno kandidirali za sredstva javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za ESRR v letu 2017.

Gostje so nadaljevali pot do 53,3 m visokega razglednega stolpa Vinarium Lendava, ki jim je ponudil krasen 360 stopinjski pogled na barvito pokrajino. V Lendavi so se seznanili tudi s projektom Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah, ki ga je Zavod za turizem in razvoj Lendava uspešno zaključil v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za EKSRP v letu 2016. V okviru tega deluje Razpršeni hotel Vinarium.
 

ODDANA DRUGA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Druga sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 29. 11. 2019, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Druga sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravila zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS, in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na podlagi obvestila o doseganju mejnikov na dan 31. 12. 2018 Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 295.018,26 EUR. LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je dosegel najmanj 65 % vrednosti naslednjih mejnikov: število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami, kar znaša 114.536,50 EUR, delež dodeljenih sredstev v odločbi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem, kar znaša 45.120,00 EUR in število novo ustvarjenih delovnih mest, kar znaša 135.361,32 EUR. Razdelitev sredstev po ukrepih izhaja iz potreb v okolju, katere so se od oddaje SLR do danes spremenile. Iz analize zaključenih javnih pozivov izhaja, da je največ potreb v okolju na tematskem področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, kamor smo namenili skupno 42 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Sledi tematsko področje ukrepanja Ustvarjanje novih delovnih mest, kamor smo namenili 30 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Naslednje tematsko področje je Varstvo okolja in ohranjanje narave, kamor smo namenili 17,73 % vseh sredstev za podukrep 19.2 in nazadnje je tematsko področje ukrepanja Večja vključenost ciljnih ranljivih skupin, kamor smo namenili 10,27 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Po potrditvi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 s strani Koordinacijskega odbora CLLD, bo 2. sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 tudi objavljena.
<< < 1 2 3 4 5 6 ... 10 ... 20 ... 30 ... 33 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke