Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

 

RAD IMAM (R)EKO

 

 

Partnerji operacije

 

Vodilni partner:

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Obsotelja in Kozjansko:

 • RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA, Aškercev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah;
 • KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, 3257 Podsreda;
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec.

 

Projektni partnerji 1:

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče


Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana;
 • MIHAEL KASAŠ- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Glavna ulica 17, Dolina pri Lendavi.

 

Projektni Partner 2:

LAS Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Isc Madonie,  Viale Risorgimento 13b, Castellana Sicula, Palermo 90020, Italija

 

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 

·     Ustvarjenje delovnih mest;

·     Razvoj osnovnih storitev;

·     Varstvo okolja in ohranjanje narave;

·     Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

 

 

Cilji operacije

 

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev;
 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS;
 • Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.

 

 

 

Namen  operacije

 

Ohranili, oživili in prezentirali bomo naravno in kulturno dediščino zavarovanih območij narave in trajnostne prakse s posebnim poudarkom na ekološkem kmetovanju na območjih LAS, vključenih v operacijo. Prenašali bomo obstoječa znanja in dobre prakse in jih implementirali na območju posameznega LAS. Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem povezovanju partnerjev znotraj celotne mreže partnerstva LAS, razvoju novih, inovativnih, na trajnostni rabi naravnih virov temelječih produktov, storitev, programov. S skupnimi aktivnostmi operacije želimo vzpostaviti trajno sodelovanje vključenih zavarovanih območij narave, ekološkim (delno tudi konvencionalnim) ponudnikom iz vključenih LAS zagotoviti skupen nastop na trgu, s poudarkom na udeležbi na prireditvah, ki posebej zagovarjajo pomen ohranjanja naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter spodbujajo trajnostne prehranske in pridelovalne/predelovalne kmetijske usmeritve.

 

Z infrastrukturnimi vlaganji v opremo in naložbe, ki dodatno spodbujajo ohranjanje narave in spodbujajo ekološko kmetovanje in novimi vsebinami (dogodki, učni poligon »od njive do vilic«) ustvarjamo dodatne vsebine tako za tržno usmerjene ponudnike na območju kot tudi ranljive ciljne skupine (realizacija novih zaposlitvenih možnosti in podobno), saj jih bomo prilagodili potrebam trajnostnega razvoja prav z namenom ustvarjanja novih, zelenih delovnih mest. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

 

 

 

Kazalniki operacije

 

 • število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
 • število sodelujočih lokalnih ponudnikov: 6;
 • število podprtih operacij: 1;
 • število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1;
 • število novih turističnih produktov: 1;
 • število deležnikov vključenih v aktivnosti: 20;
 • število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 2;
 • število podprtih operacij: 1;
 • število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1;
 • število izvedenih dogodkov: 1.

 

 

 

Rezultati operacije

 

  1x ogled dobrih praks na območju italijanskega LAS;

  1 X ogled dobrih praks na območju LAS PDL in LAS OK;

  3 x organizacija in izvedba izobraževalne delavnice (na vsakem ogledu LAS) s primeri dobrih praks interpretacije zavarovanih območij (prenos znanja in izkušenj) s  poudarkom na povezavi narava-človek;

  1 x izdelan e-dokument Analiza potencialov zavarovanih Unescovih biosfernih območij in potencialov ekološkega kmetijstva;

  1x serija kratkih filmčkov dobrih praks ekološkega kmetovanja (7 kratkih filmčkov);

3x implementacijska delavnica: delavnice z deležniki na temo priložnosti implementacije dobrih praks drugih dveh LAS na območju vsaka vključenega LAS;

izvedena 3 naložbena vlaganja v infrastrukturo (poligon od njive do vilic, interpretacijska točka in stalna razstava);

  3 x nakup kompleta opreme za vključena ekološka ponudnika (Kozjanski park in Ekološka kmetija Kasaš ter deležniki z območja italijanskega LAS);

  2 x lokalni prireditvi in izmenjava ponudnikov lokalnih produktov med območji - sodelovanje ponudnikov na različnih prireditvah, s tem je zagotovljen skupen nastop na trgu;

   1 x okrogla miza Ženske ter spremembe podnebja in ekološko kmetijstvo; 

   5 izvedenih dogodkov na temo ekološko in biodiverziteta;

   1 x demonstracijska zasaditev starih sort jabolk in hrušk.

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 7. 2022

 

30. 6. 2024

 

 

 

Upravičena vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

117.621,92

 

99.978,64

 

 

 

Celotna upravičena vrednost operacije  v EUR

 

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR

 

235.268,83

 

199.978,51

 

 

 

Kontakt

 

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

 

T: 02 53 81 663

E: info@las-pdl.si

 


  

 

  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke