Novice LAS PDL 2020

TUDI LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 NA STOJNICI FESTIVALA SLOVENSKIH LAS 2018

Festival LAS je potekal 7. in 8. septembra 2018 na območju Kamnika. Organizatorji so pričakovali več kot 70 udeležencev iz 8 evropskih držav. Poleg slovenskih udeležencev, so se festivala udeležili tudi predstavniki iz Hrvaške, Poljske in Češke. Festival je gostil LAS Srce Slovenije.
Prvi ...

UTRIP NA AGRI 2018

Za nami je še en uspešen nastop na Kmetijsko - živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki smo ga izvedli skupaj z LAS Goričko 2020, LAS Prlekija in Društvom za razvoj slovenskega podeželja pod sloganom Lokalne akcijske skupine se predstavljajo. V hali D se je tekom sejma zvrstilo veliko ...

VABILO NA DELAVNICI S PREDAVANJEM V OKVIRU PROJEKTA »PODEŽELSKO STIČIŠČE POLANŠČEKOVA DOMAČIJA«

Spoštovani,

Ekokultura Lendava – Zavod za dialog z naravo v okviru projekta »Podeželsko stičišče Polanščekova domačija«, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, organizira dve delavnici s predavanjem. Več v prilogi.

Lepo vabljeni, da se udeležite delavnic. ...
Cilji SLR LAS Pri dobrih ljudeh izhajajo iz identificiranih potreb opravljene analize stanja ter opravljene analize SWOT. Tako izhajajo iz razvojnih problemov in priložnosti območja. Pri oblikovanju ciljev SLR je bila velika pozornost dana temu, da le ti prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji Evropa 2020 in skladov, iz katerih se bo naša SLR financira. SLR LAS Pri dobrih ljudeh si prizadeva prispevati k pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih kakor tudi urbanih območij. Cilji  SLR so v skladu z strateškimi usmeritvami PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledijo prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, horizontalnim ciljev EU, ob enem pa so usklajeni z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni ravni. V okviru PRP 2014–2020 je podpora osredotočena v »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov«. V OP EKP 2014–2020, ki se financira iz ESRR je podpora osredotočena v »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Na regionalni ravni je SLR usklajena z Regionalni razvojni program Pomurja 2014-2020 in sicer v Razvojni prioriteti 1: Konkurenčno in zeleno gospodarstvo, Razvojni prioriteti 2: Znanje, tolerantnost in zdravje, Razvojni prioriteti 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov, Razvojni prioriteti 4: Trajnostni razvoj podeželja.

SLR LAS Pri dobrih ljudeh in njeni cilji bodo prispevali k šesti prednostni nalogi PRP 2014–2020, ki se glasi: »spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij«. Prispevali bodo tudi k peti prednostni naložbi unije iz OP EKP 2014–2020, in sicer: »spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji z vlaganjem v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Na ravni vseh ciljev in ukrepov bodo poleg vlaganj v razvoj osnovne infrastrukture zagotovljena tudi vlaganja v razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k višji socialni vključenosti. Pri planiranju ciljev in ukrepov naše SLR pa smo veliko pozornost posvečali skrbi za okolje, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter trajnostni rabi naravnih virov.

Na osnovi obstoječe analize stanja na opredeljenem območju ter pripoznanih ključnih problemov in ovir smo oblikovali naslednjo razvojno vizijo:

"Na območju LAS Pri dobrih ljudeh bomo dolgoročno izboljšali pogoje za večjo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in pogoje za njihovo ustvarjanje, prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti njihovih produktov in storitev, povečali turistično privlačnost območja, ter posledično prispevali k povečanju blaginje prebivalstva LAS, z dvigom podjetnosti tukaj živečih ljudi, s spodbujanjem naložb v razvoj in vzpostavitev trajnostno naravnanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter potrebne infrastrukture, z varstvom okolja ter trajnostnim ravnanjem z razpoložljivimi resursi, z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine ter z izboljšanjem družbene povezanosti in socialne vključenosti vsega prebivalstva, posebej še ranljivih skupin".

Vizija območja LAS Pri dobrih ljudeh temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanju razmer za izboljšanje kakovostni življenja na območju LAS ter turistične privlačnosti območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.

Hiarhija ciljev
KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
               
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke