Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

 

Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

 

 Partnerji operacije

Vodilni partner

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI, RENKOVCI, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o. , PE Renkovci, Renkovci 8, 9224 Turnišče;
 • OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče;
 • Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Projektni partnerji 1:

LAS PRLEKIJA, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.


Sodelujoči partnerji kot člani LAS PRLEKIJA:

 • JEDRO, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p., Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer;
 • Ekološka kmetija Kovačič, Stara cesta 57, 9240 Ljutomer.

 

    

Projektni partnerji 2:

Las Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci.


Sodelujoči partnerji kot člani LAS GORIČKO 2020:

 • VIDOV BREJG, Tatjana Buzeti- NDDK, Fokovci 77, 9208 Fokovci;
 • Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
 • Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kovačevci 28, 9264. Grad

 

Projektni Partner 3:

IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság, Petőfi Sándor 17 – 19, 8800 Nagykanizsa.

 

 

 

 

 Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 • Ustarjenje delovnih mest;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

 

 

Specifični cilji operacije:

 • Povečati število ekoloških proizvajalcev in proizvodov z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin;
 • Zmanjšati okoljske obremenitve zaradi transportov in embalaže ekoloških izdelkov z digitalno podprtim inovativnim logističnim modelom prodaje ekoloških izdelkov manjših proizvajalcev;
 • Povezati v partnerstvo manjše ekološke proizvajalce s podjetji, ki delujejo po principih socialne ekonomije in zaposlujejo težje zaposljive posameznike iz ranljivih ciljnih skupin za lažje usklajevanje potreb po delovni sili in smiselnim zaposlovanjem teh posameznikov, ki si to želijo;
 • Povečati usposobljenost in število zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v ekološki pridelavi, predelavi in distribuciji;
 • Povečati prepoznavnost območij partnerskih LAS in ekoloških blagovnih znamk, ki prihajajo iz tega območja;
 • Omogočiti hitrejši razvoj partnerjev projekta z organizacijo dogodkov, namenjenihspoznavanju in prenosu dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

 

 

 
Namen operacije

 

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je spodbujanje trajnostne pridelave in predelave ekološke hrane na območju sodelujočih LAS in posredno v SLO in ES. Priprava te hrane za trg in  povečanje njene prodaje, bo okrepilo ekonomski položaj in obenem, preko promocije uživanja bolj zdrave prehrane, izboljšalo tudi kakovost življenja prebivalcev podeželja na območjih sodelujočih LAS. Z vlaganjem v večjo samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in naložbami v učinkovito rabo energije ter krajšanjem dobavnih poti, bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi pridelave, predelave in distribucije ekoloških izdelkov. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.


Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske. Pa vendar območje sodelujočih LAS Prekmurja in Prlekije ni brez potencialov in osnovnih danosti, predvsem s področij turizma in proizvodnje hrane z višjo dodano vrednostjo ter »premium« živil, ki morajo biti pridelane, predelane in distribuirane na čim bolj trajnosten način ter prodane turistom, lokalnim prebivalcem in na drugih bližnjih regionalnih ter nacionalnih trgih.


Da bi lahko območja LAS v projektu izkoristila ta potencial, se je potrebno lotiti nekaterih izzivov, ki so v tem trenutku morda celo trdovratnejši, kot so bili pred 30 leti. Prvi takšen izziv je prav gotovo pomanjkanje dobre in stroškovno ter kadrovsko obvladljive tržno logistične infrastrukture (otipljive in digitalne) za majhne proizvajalce, ki vsak zase poleg proizvodnje in razvoja prehranskih in drugih ekoloških izdelkov, ne zmorejo opravljati optimalno še vseh prodajnih funkcij, pogosto pa se niti ne zavedajo dejanskih stroškov svojega vloženega časa v prodajo in distribucijo, da o finančnih in drugih tveganjih niti ne govorimo. To preprečuje razvoj in povečanje proizvodnje ekoloških izdelkov ter doseganje optimalnih cen za njih na trgu, kar skupaj pomeni manjšo dodano vrednost pri teh izdelkih. To so izdelki, ki so v veliki večini vrhunske kvalitete in so kot takšni tudi prepoznavni na lokalnem in nacionalnem trgu. Za vzpostavitev trajnostne dobavne verige pa moramo rešiti problem neobstoječe prodajno logistične infrastrukture za male proizvajalce območij sodelujočih LAS, ki mora biti sposobna to hrano najprej zbrati na enem mestu, zapakirati ter dostaviti od proizvajalcev do kupcev hitro, varno, učinkovito (poceni) in na čim bolj trajnostni način. Zato bomo v projektu vzpostavili trajnostno dobavno verigo s prodajno logističnim modelom prevzemanja, pakiranja in  pošiljanja teh izdelkov, ki bodo stroškovno najmanj obremenjevale tako proizvajalce, kot kupce. V modelu se bo tako razvila in nadgradila obstoječa mreža raznovrstnih proizvajalcev visoko kakovostne hrane, imenovana Lokalni guruji iz območja sodelujočih LAS, v okviru katere bodo člani skupaj razvijali in koristili logistični model prevzemanja, pakiranja in distribucije njihovih izdelkov kupcem po celi Sloveniji in v sosednjih evropskih regijah na trajnostni in socialno vključujoči način.


Naslednji izziv na območju sodelujočih LAS je zagotavljanje delovne sile, ki je potrebna za proizvodnjo kvalitetne ekološke hrane, ki je v primerjavi s proizvodnjo hrane na druge načine delovno intenzivnejša. Zadnja leta se na območjih sodelujočih LAS soočamo s pomanjkanjem sezonske delovne sile, pa tudi delovne sile čez celo leto za proizvodnjo ekološke hrane, medtem ko imamo na drugi strani celo “vojsko” dolgotrajno brezposelnih, ki imajo ponavadi še kakšno drugo lastnost, ki je ovira pri zaposlitvi (invalidnost, nizka izobrazba, starost, so ženskega spola ali kombinacijo teh lastnosti) in imajo velike težave najti zaposlitev pri »običajnih« delodajalcih (za razliko od delodajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije). Projekt gradi na rezultatih prejšnjih projektov, predvsem projekta Blaženje podnebnih sprememb s socialnimi inovacijami, v katerem je bila ustanovljena zgoraj omenjena mreža podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialne ekonomije pod blagovno znamko Lokalni guruji in s sloganom »Zmoremo in znamo drugače«. Član in partner v tem projektu, Zavod TRS Renkovci je pred kratkim z izdelkom Omaka s paradižnikom, v sodelovanju z Ano Roš, podjetjem Paradajz d.o.o. (paradižnik Lušt, ki je prav tako v Renkovcih) in trgovsko verigo Tuš, osvojil prestižno nagrado za enega od treh izdelkov, ki so najbolj inovativni na področju trajnosti za leto 2022, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom z zdravje Republike v Slovenije. Pri dobavi najbolj kvalitetnih surovin za nagrajeni izdelek sodelujejo tudi drugi člani mreže Lokalni guruji. Člani te mreže zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin, predvsem invalide in dolgotrajno brezposelne ki iščejo smiselno zaposlitev in ozaveščajo o možnostih zaposlovanja v podjetjih, ki takšne posameznike zaposlujejo (po naših izkušnjah jih mnogo niti ne ve, kakšne so možnosti zaposlitve v različnih oblikah institucij, ki zaposlujejo posameznike iz ranljivih ciljnih skupin po posebnih programih). Zato bomo v sodelovanju z rehabilitacijskimi ustanovami in Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi regionalnimi deležniki poiskali primerne ljudi za takšno delo v pridelavi, predelavi in distribuciji ekološke hrane, jih primerno usposobili za delo v teh dejavnostih pri partnerjih projekta, ki že imajo vzpostavljeno pridelavo in predelavo ekološke hrane, v projektu pa bomo ta znanja in veščine razširili še na logistiko, promocijo in prodajo ekoloških izdelkov.


Tretji izziv je povezan z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z učinkovitejšo rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za potrebe pridelave, predelave in distribucije visoko kakovostnih prehranskih in drugih ekoloških izdelkov od manjših  proizvajalcev na območjih sodelujočih LAS. Partnerji, ki že sodelujejo v teh procesih, se vedno bolj zavedajo pomembnosti učinkovitega upravljanja z energijo za minimalizacijo obremenitve okolja s toplogrednimi plini, v skladu s filozofijo trajnostne pridelave, pa tudi zaradi obvladovanja vse bolj naraščajočih stroškov energije. Zaradi tega bomo v projektu vzpostavili dve pilotni lokaciji za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (sončno energijo) z možnostjo shranjevanja presežne energije za poznejšo uporabo v baterijah. S tem želimo minimizirati vpliv naše dejavnosti na podnebne spremembe preko zmanjšane rabe energije in lastne pridelave energije iz obnovljivih virov ter tako tudi zmanjšati stroške logistike in skladiščenja proizvodov namenjenih prodaji v logističnem centru in na zbirnih mestih. Ta mesta so vstopne točke za prehranske in druge ekološke izdelke in potrebujejo vzdrževanje temperaturnih režimov za ohranjanje ustreznosti in kvalitete hrane za nadaljnjo distribucijo in so zato energetsko intenzivna. Zato želimo na teh točkah vzpostaviti proizvodnjo lastne električne energije iz obnovljivih virov – sončne elektrarne.


Skozi projektne aktivnosti želimo motivirati tudi čim več proizvajalcev visoko kakovostne hrane in drugih ekoloških izdelkov iz območij sodelujočih LAS, da se pridružijo obstoječi mreži proizvajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije Lokalni guruji in pričnejo koristiti nastajajoči prodajno logistični model ter infrastrukturo za večjo in učinkovitejšo promocijo in prodajo svojih izdelkov na širše trge z višjo dodano vrednostjo. Zato bomo v projektu tudi razvili in pripravili za trg najmanj 6 novih, inovativnih ekoloških izdelkov, ki jih bomo projektni partnerji razvili po principih krožnega gospodarstva na način, da bo že pri oblikovanju izdelka upoštevan zaključen snovni krog vseh komponent izdelka, vključno z embalažo in distribucijo, za zmanjšanje odpadkov na minimum. Te izdelke bodo potem v največji možni meri proizvajali in distribuirali zaposleni invalidi iz mreže Lokalni guruji, kar bo odprlo nove zaposlitvene možnosti in prispevalo k večji socialni vključenosti in enakosti teh ranljivih skupin v primerjavi z ostalimi.

 

 

 

 

Kazaniki operacije

 

 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;

 •  Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti: 1;

 •  Število novih inovativnih partnerstev: 1;
 •  Število novih lokalnih produktov in storitev: 6;
 • Število dogodkov (usposabljanj in aktivnosti za vse tri sektorje) o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 3;
 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 20;
 • Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 5.

·        

 

 

 

Rezultati operacije

 

 • Pridobitev in uporaba znanja (izobraževanje in delavnice) za izbor embalaže po principih krožnega gospodarstva za ekološke izdelke ter spoznavanje inovativnih načinov pakiranja ter distribucije teh izdelkov;
 • Pridobitev znanja na področju razvijanja ekoloških produktov z visoko rehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave, čim manj aditivov, ...) in ertificiranja ekoloških proizvodov ter delavnica za usposabljanje na temo predstavitve in serviranja ekoloških živil;
 • Prenos in uporaba teh znanj v praksi pri konkretnem razvoju ekoloških izdelkov pri partnerjih projekta;
 • Razvoj novih inovativnih ekoloških produktov za trg po principih krožnega
  gospodarstva (2 izdelka na vsak sodelujoči slovenski LAS). Pridobitev ekološkega certifikata za vseh 6 izdelkov in njihovo testiranje na trgu;
         Promocija ekološke pridelave in predelave različnim ciljnim skupinam projekta – pridelovalcem in predelovalcem, institucionalnim kupcem (javni zavodi, turistične nastanitve, gostinci) in potrošnikom na splošno z namenom povečanja proizvodnje in potrošnje ekološke hrane pri vseh ciljnih skupinah;
 • Večja ozaveščenost prebivalstva območij partnerskih LAS o pomembnosti okoljske trajnosti v vseh vidikih življenja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu in učinkoviti rabi energije iz obnovljivih virov. Drugi poudarek bo na ozaveščanju prebivalstva o podnebnih spremembah, kako jih ublažiti in kako se pripraviti ter prilagodit nanje na področju pridelave, predelave in distribucije hrane;
 • Ozaveščeni in usposobljeni posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin o
  možnostih smiselne zaposlitve v okviru socialne ekonomije na področju ekološkega kmetijstva;
 • Koledar potreb po delovni sili, ki bo omogočal vsem deležnikom, da lažje uskladijo potrebe po delovni sili skozi sezono in s tem omogočijo boljšo možnost rednega zaposlovanja sezonske delovne sile;
 • Napredni, digitalno podprti trajnostni modela za logistiko (naročilo, dobava, skladiščenje, pakiranje, odprema), ki bo omogočal večjo prodajo ekoloških proizvodov manjših proizvajalcev iz območja sodelujočih LAS in manjšo obremenitev ljudi in okolja s tremi zbirnimi točkami;
 • Učinkovitejše povezovanje manjših lokalnih dobaviteljev z obstoječimi lokalnimi prodajalci in končnimi kupci preko zbirnih in logističnega centra s ciljem digitalizirati procese od naročila do prevzema v skladišče prodajalca ali dostave na domači naslov kupca;
 • Nadgrajena obstoječa lokalna mreža institucij, ki delujejo po principih socialne ekonomije z novimi ekološkimi proizvajalci;
 • Večja prepoznavnost območja LAS in vseh partnerjev v projektu, diseminacija rezultatov projekta v korist ciljnih skupin projekta in prebivalstva območij partnerskih LAS ter promocija programov za razvoj podeželja CLLD;
 • Izboljšana prepoznavnost območja kot območja, na katerem se proizvaja kvalitetna hrana in večja prepoznavnost posameznih blagovnih znamk z območja partnerskih LAS.

 

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 7. 2022

 

31. 8. 2024

 

 

 

Upravičena vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

117.484,39

 

99.861,74

 

 

 

Celotna upravičena vrednost operacije  v EUR

 

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR

 

351.825,46

 

299.051,64

 

 

 

Kontakt

 

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

 

T: 02 53 81 663

E: info@las-pdl.si

 

 

 

 
Aktualno na operaciji


VABILO NA SPLETNI DOGODEK

Partnerji projekta Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, vas vabimo, da se nam pridružite na spletni videokonferenčni delavnici na temo boja proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje ter okoljski trajnosti.

Predstavljene bodo naslednje teme:

 •  Podnebne spremembe, globalni izziv, ki zahteva lokalni pristop
 •  Prilagajanje na podnebne spremembe – pristop na ekološki zeliščni kmetiji Vidov Brejg
 •  Aktivnosti Skupine HUDO DOBRO v sklopu projekta TRAVE
 •  Vključevanje ključnih akterjev na področju energetike v živi laboratorij - 2ISECAP LEA Pomurje
 •  Predstavitev elektrarne pri Grofovi iži v Renkovcih Razvojna Agencija Sinergija
 •  Delovanje organizacije IMRO in dobri primeri praks zagotavljanja okoljske trajnosti

Do videokonferenčne delavnice lahko dostopate preko povezave: https://us02web.zoom.us/j/83685573080....


Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!NOVI INOVATIVNI IZDELKI


Partner projekta Skupina Hudo dobro je v sklopu projekta razvil 2 inovativna ekološka izdelka, in sicer sadne trakce ter gibanico s paradižnikom in bučnimi semeni.

                 


Sadni trakci so pripravljeni iz travniških jabolk in jagodičevja, brez dodanega sladkorja ali aditivov. So naraven in zdrav prigrizek za ponovni zagon ali ko se potrebuje nekaj sladkega, a zdravega.

                    


V »luštni« gibanici pa najdemo 2 sestavini, ki ju v Prekmurski gibanici ni.

Na Vidovem brejgu pa so se lotili razvoja vrtničnega želeja in pesta iz zelišč, ki rastejo na posestvu.

Izdelki so trenutno v fazi testiranja na trgu z različnimi marketinškimi orodji (anketa, degustacije s potencialnimi kupci, zbiranje odzivov pri različnih demografskih skupinah strank), sledila bo prilagoditev produktov v skladu z opažanji in priporočili iz testiranj, v nadaljevanju projekta pa tudi ekološko certificiranje.SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN IZOLACIJA PROSTOROV


Partner projekta RA Sinergija d.o.o., PE Renkovci, je v okviru projekta nabavil opremo za samooskrbo z električno energijo (sončna elektrarna z možnostjo shranjevanja energije v baterijah) na zbirno – logističnem centru v Renkovcih, ki ga vodi partner projekta Skupina Hudo dobro.


        


                                               


Prav tako so se prostori skladišča logističnega centra izolirali, kar bo povečalo učinkovito rabo energije pri zagotavljanju temperature za ohranjanje kvalitete izdelkov in hkrati znižalo stroške skladiščenja in distribucije.PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV


Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži lokalnih ponudnikov ekoloških produktov z nazivom Lokalni guruji. V okviru projekta sodelovanja Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, se namreč vzpostavlja digitalno podprti model za logistiko ekoloških proizvodov, ki bo omogočal naročilo, dobavo, skladiščenje, pakiranje in odpremo ekoloških proizvod
ov manjših proizvajalcev iz območja Pomurja. Logistični model in mobilni aplikaciji bosta pripomogli k učinkovitejšemu povezovanju manjših lokalnih dobaviteljev z obstoječimi lokalnimi prodajalci in končnimi kupci preko zbirnega in logističnega centra s ciljem digitalizacije procesa od naročila do prevzema v skladišče prodajalca ali dostave na domači naslov kupca.

Več informacij lahko najdete na https://lokalni-guruji.si/znamo-in-zmoremo-drugace.html ali http://www.las-pridobrihljudeh.si/aktualneizvedene-operacije/operacije-sodelovanja/trajnostna-dobavna-veriga-ekoloske-hrane/ , za sodelovanje v mreži pa lahko pišete na info@hudo-dobro.si.

                    


IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA ZA RAZVOJ EKOLOŠKIH IZDELKOV


Partner projekta Vidov brejg, Tatjana Buzeti – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji je v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem Center za zdravje in razvoj Murska Sobota izvedel sklop izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov v treh delih za partnerje projekta in člane mreže Lokalni guruji.


                           

Prvi del izobraževanja za razvoj ekoloških izdelkov je bil namenjen področju razvijanja ekoloških produktov z visoko prehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave in čim manj aditivov) in certificiranja ekoloških proizvodov. Praktična delavnica predelave zelenjave, zelišč in poljščin je bila izvedena v sodelovanju s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota in KGZS Ptuj.

Drugi del izobraževanja je bil namenjen tematiki spoznavanja materialov in certifikatov pri odločanju o možnostih reciklaže ter ponovne uporabe za lažji izbor ustrezne živilske in prehranske embalaže, ki zadovolji potrebe kupcev ekoloških produktov in hkrati ohrani organoleptične lastnosti živil. Delavnica je bila izvedena v sodelovanju s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota ter podjetja Collegium Graphicum.


                          


Tretji del izobraževanja je bil namenjen tematiki predstavitve in serviranja ekoloških živil (velikost posameznih obrokov, sestava jedilnika, priporočljive vrednosti določenih hranil, sezonske postavitve in jedilniki) ter degustaciji pripravljenih jedi iz ekoloških surovin. Delavnica je bila izvedena v sodelovanju s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota ter podjetjem To ni gibanica d.o.o.

                  DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE


Partner projekta OŠ Turnišče je skupaj s Skupino Hudo dobro in v sodelovanju z gospodom Markom Slavičem iz Eko kmetije Vila Natura za svoje učence izvedla delavnico, kjer so mladim predstavili ekološki način pridelave hrane. Učenci so spoznavali ekološka živila, njihov pomen za okolje, lokalno ekonomijo in njihovo zdravje.
Med predstavitvijo so okušali eko sadne trakce, krekerje in kekse iz ekološko pridelane moke, spoznavali so različne vrste ekološko vzgojenih žit in pripravili okusen in hranljiv obrok iz ekoloških živil: mlečnih izdelkov, ovsenih kosmičev, jagodičevja, sušenega sadja in oreščkov.
                       


Mladim je bila delavnica všeč, osnovna šola pa lahko na podlagi izvedene aktivnosti v prihodnje nadgradi program eko šole z inovativnimi in svežimi vsebinami, vezanimi na lokalno proizvodnjo in lokalne pridelovalce ekoloških surovin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  
  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke