Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

(Zaprt) Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022


OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2022–2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 485.980,21 EUR iz ESRR-ja.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR-ja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba.

Objava in rok vložitve predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-pdl.si/javni-pozivi/esrr/javni-poziv-2022/, in sicer z dnem 14. 1. 2022. Javni poziv bo objavljen do 28. 2. 2022.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 28. 2. 2022 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče do 28. 2. 2022, do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2022–2023 .
Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR-ja, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT-ju.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitve zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014. Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je najkasneje do 30. 6. 2023.


Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: info@las-pdl.si.
Po telefonu: 02 538 16 63 vsak delovnik med 9.00 in 13.00.
Osebno po predhodnem dogovoru.
Relevantni odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-pdl.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Javni poziv.

2. Vloga za prijavo operacije.

3. Obrazec: Finančna konstrukcija operacije po posameznih aktivnosti. (priloga 1.1.) ,

  Obrazec:  Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (priloga 1.2.).

4. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (veljavna verzija ob objavi razpisa)

5. Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, po podukrepih 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja     lokalne akcijske skupine (veljavna verzija ob objavi razpisa).

6. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (veljavna verzija ob objavi razpisa)

7.  Priročnik CGP Evropske kohezijske politike 2014–2020

8.  Vzorec pogodbe o sodelovanju med prijaviteljem (vodilni partner) in partnerji. 

9. Oprema ovojnice.


Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in ocenjevanju operacij ter o delu ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za EKSRP in ESRR sklad z dne 31. 7. 2019 in Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 157/20, 163/2021 in 181/ 21) se nahajata tukaj.

3. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 z dne 7. 7. 2021 se nahaja tukaj.

Relevantna vprašanja in odgovori bodo objavljeni tukaj.
 

KONTAKTIRAJTE NAS >  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke