Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah

 

Vodilni partner operacije

Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési közintézet Lendva
Lendavska cesta 19, Čentiba
9220 Lendava – Lendva

Partnerji operacije

Turistična zveza Lendava vabi – Turisztikai szövetség Lendva várja önt
Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava-Lendva

Društvo vinogradnikov Kobilje
Kobilje 35, 9227 Kobilje

Društvo vinogradnikov Strehovci
Strehovci 29, 9223 Dobrovnik – Dobronak

Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

Namen operacije

Na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko- madžarske in slovensko-hrvaške meje imamo vinogradniško območje v občinah Lendava, Kobilje in Dobrovnik, ki ne slovi samo po odličnih vinih temveč tudi po izjemni naravni in kulturni dediščini ter odlični ponudbi, ki je primerna za razvoj turizma.

V vinogradniškem območju so postavljene številne tradicionalne zidanice, ki so jih zgradili predvsem domačini in so služile za potrebe vinogradništva ter kot vikend hiše. Žal pa samo vinogradništvo več ne zagotavlja rentabilnosti, zato so v zadnjem desetletju številne zidanice ostale prazne, saj je vinogradniška dejavnost v upadanju, hkrati pa številni novi lastniki zidanice uporabljajo zgolj nekajkrat na leto. Iz teh razlogov razvoj okolja stagnira, po drugi strani pa se soočamo s hudim pomanjkanjem nastavitvenih kapacitet, še posebej tistih, ki ne temeljijo na termalnem turizmu. V zadnjih letih se je število turistov v tem okolju bistveno povečalo. Tako lahko iz predstavljenih težav izluščimo dva ključna problema in sicer številne prazne zidanice na tem območju, po drugi strani pa veliko pomanjkanje nastavitvenih kapacitet, ki ne temeljijo na termalnem turizmu. Zato želimo z našo operacijo spodbuditi razvoj turizma v zidanicah, pri čemer bomo lastnike zidanic pozvali k vključitvi v mrežo zidanic, ki bodo namenjene za potrebe turizma. S tem bomo prazne zidanice ponovno oživeli, lastnikom omogočili dodaten zaslužek in hkrati zagotovili nove nastavitvene kapacitete. Turistom bomo s tem omogočili prvovrstno izkušnjo bivanja v tradicionalnih zidanicah v objemu naravne in kulturne dediščine. S partnersko strukturo povezujemo javne institucije ter nevladne organizacije, posredno pa lastnike zidanic, ki bodo lahko z medsebojnim sodelovanjem kvalitetno izvedli načrtovan projekt ter zagotavljali dolgoročno trajnost projekta. Projekt je namreč dolgoročno naravnan, saj bo vključevanje zidanic potekalo postopoma in bo vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje med ponudniki zidanic. Z namenom vključevanja širše naravne in kulturne dediščine v okolici, bomo pri prijavitelju nabavili 6 električnih koles, ki bodo turistom omogočili ekološko in zdravo mobilnost. S kolesi bomo turistom omogočili, da obiščejo znamenitosti na območju LAS, hkrati pa z manjšo naložbo pri partnerju iz Strehovec vzpostavljamo informacijsko točko in družabni prostor, kjer bodo lahko turisti pridobili informacije, točka pa bo služila kot prostor za izvedbo različnih dogodkov za turiste iz zidanic. Še posebej pomembno pa je, da bo prostor omogočal pogostitev za večje skupine, kar je izredno pomembno pri zagotavljanju dodatnih storitev za turiste v zidanicah. Projekt je tržno naravnan in bo ponudnikom omogočal dodatni zaslužek.

Cilji operacije

Vzpostavitev turistu privlačnih nočitvenih kapacitet za potrebe turizma v vsaj 15 zidanicah na podeželju.

Rezultati operacije

-1 mreža - vzpostavljeno turistično partnerstvo za skupen nastop na trgu
-1 na novo oblikovan nov turistični produkt "Turizem v zidanicah"
-15 zidanic-vzpostavljene nove nastanitvene kapacitete v zidanicah in
-4 izvedenih izobraževalnih dogodkov

Obdobje izvajanja operacije

16.03.2018 - 31.03.2019Celotna vrednost operacije v EUR

53.472,06

Znesek sofinanciranja v EUR

38.011,71

Kontakt

Romeo Varga, romeo@ztr.si, 01/ 200 94 22


Aktualno na operaciji

ZTR Lendava je v okviru operacije Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah izvedel predvsem pripravljalne aktivnosti, ki bodo osnova za vzpostavitev mreže ponudnikov, hkrati pa določajo tudi kriterije za vključitev ponudnikov v mrežo. Nadalje so bili identificirani tudi potencialni ponudniki in pripravljen je seznam lastnikov zidanic, ki so že izrazili interes.
Izvajajo tudi pripravljalne aktivnosti za nakup električnih koles ter aktivnosti za pripravo produkta ter oblikovanje ponudbe s promocijo.

IZVEDBA OPERACIJE


V sklopu projekta Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah so bile izvedene naslednje aktivnosti:
  • vzpostavitev mreže ponudnikov Turizma v zidanicah: v okviru aktivnosti so bili natisnjeni letaki, ki so bili distribuirani v vsa gospodinjstva občin Lendava, Kobilje in Dobrovnik. Letaki so služili kot vabilo interesentom, da se vključijo v mrežo, hkrati so naznanili izvajanje projekta ter glavno aktivnost – vzpostavitev mreže ponudnikov.
  • Izvedeni so bili trije motivacijski dogodki, v treh občinah, ki so jih izvedli partnerji. Namen dogodkov je bil natančnejša predstavitev projekta kakor tudi informiranje potencialnih interesentov in posledično širjenje mreže ponudnikov.
  • S pomočjo strokovnega izvajalca so določili kriterije za vključitev ponudnikov v mrežo. Izvajalec je sestavil predlogo pogodbe, opravil ogled potencialnih zidanic na terenu ter svetoval lastnikom zidanic pri vključitvi v mrežo. Opravljen je bil izbor primernih ponudnikov, ki so se s sklenitvijo pogodbe vključili v mrežo.
  • Skupaj z strokovnim izvajalcem so izvedli dogodek usposabljanja ponudnikov nastanitvenih kapacitet, na katerem so lastnikom predstavili potrebne informacije glede zakonodaje in priprave dokumentov ter jih seznanili z ostalimi pomembnimi informacijami glede zahtev za doseganje določene kategorizacije po turističnih standardih.
  • Organizacija dneva odprtih vrat v Kobilju , kjer je bila vključena pogostitev na dogodku Društva vinogradnikov Kobilje, ki je bil izveden z namenom promocije turizma v zidanicah ter nakup vgraviranih kozarce.
  • Organizacija dogodka s pogostitvijo v Strehovcih, ki je bil izveden z namenom promocije turizma v zidanicah.
  • Vodilni partner Zavod za turizem in razvoj Lendava je kupil 6 električnih koles, katera bodo na voljo turistom v zidanicah. Z uporabo le-teh se lahko turisti premikajo na ekološki način tudi po večjih razdaljah ter visokih strminah, na katerih ležijo nekatere zidanice. Tja je dostop peš ali z navadnim kolesom velikokrat otežen. Hkrati vzpodbujajo kolesa turiste k aktivnemu preživljanju prostega časa in k zdravi mobilnosti.
  • Partner Društvo vinogradnikov Strehovci je uredil obstoječi objekt v Strehovcih, s čimer je zagotovil pogoje za sprejem skupin in izvedbo dogodkov. Kupili so opremo za pripravo tradicionalnih jedi (kotel za bograč in žar), katere bodo lahko postregli skupinam, obiskovalcem, ter turistom, nastanjenih po zidanicah.


Zidanice, ki so sedaj postale nastanitvene kapacitete so umeščene v vinogradniška območja Lendave, Kobilja in Dobrovnika. Skupaj z okoljem predstavljajo hkrati naravno in kulturno dediščino.
Z novo mrežo ponujenih nastanitvenih kapacitet je nastal nov turistični produkt: Razpršeni hotel Vinarium (https://hotelvinarium.si/). Ta nastanitvena opcija bogati lokalno ponudbo, ki ni bila ravno pestra in katero je bila osredotočena predvsem na termalni turizem.
Preko na novo oživljenih zidanic se obenem ohranja tudi kulturna krajina in povečuje se skrb za okolje. Lastnikom zidanic je zaradi dodatnih finančnih prihodkov lažje skrbeti za njih.
Turistom pa je ponujena nova možnost turizma, v kateri lahko izkusijo pristnost in domačnost okolja. Svoj oddih lahko preživijo v naravi s prelepo okolico in razgledom. Postanejo del kulturne dediščine, ki je tipična na tem področju. Spoznajo umetnost kletarjenja in raziskujejo okoliško ponudbo, ki pridobi nove stranke.
S skupnim nastopom ponudnikov na trgu pod okriljem znamke Razpršeni hotel Vinarium je olajšana promocija. Vzpostavljen je rezervacijski sistem ter administrativna opravila so v domeni vodilnega partnerja, zaradi česar je nudenje zidanic v namene nastanitve ponudnikom občutno olajšano.

Operacija dosega sledeče kazalnike:
- 1 nov lokalni produkt/ storitev (Vzpostavljena mreža nastanitvenih kapacitet – Razpršeni hotel Vinarium)
- 1 nov turistični program, produkt in storitev, osnovan na kulturni in naravni dediščini območja LAS – nov turističen produkt vključuje naravno in kulturno dediščino, v katero je tudi umeščen- Razpršeni hotel Vinarium, ki nudi novo izkušnjo za turiste, bivanje v naravni in kulturni dediščini vinorodnega okoliša
- 1 vzpostavljeno turistično partnerstvo za skupen nastop na trgu - vzpostavljena partnerska mreža, ki temelji na pogodbenem sodelovanju med ponudniki in nosilcem operacije
- 4 izvedeni izobraževalni dogodki – dogodki projektnih partnerjev ter dogodek za usposabljanje ponudnikov, ki ga je organiziral vodilni partner operacije.

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

                     


                                 


              

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke