Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra

 

Vodilni partner operacije

Občina Kobilje
Kobilje 56
9227 Kobilje

Partnerji operacije

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Népi egyetem, Felnőttek és fiatalok továbbképzőintézete Lendva
Kidričeva ulica 1
9220 Lendava-Lendva

Športno društvo Kobilje
Kobilje 16a
9227 Kobilje

Društvo upokojencev Kobilje
Kobilje 35
9227 Kobilje

Društvo mladih Kobilje
Kobilje 56
9227 Kobilje

Pomurski razvojni zavod Beltinci
Ulica Štefana Kovača 11
9231 Beltinci

Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture

Specifični cilj

Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijska udejstvovanja
 

Namen operacije

Poudarek projekta je na vzpostavitvi športno medgeneracijske infrastrukture, ki je trenutno v zelo slabem stanju in ne omogoča normalnega izvajanja aktivnosti (predvsem bo poudarek na površinah za preživljanje prostega časa v naravi, na prostem, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam). Projekt pa prav tako spodbuja prenos znanja na inovativen način iz generacije na generacijo, s tesnim in neposrednim sodelovanjem med učečimi se. Obravnava skupne izzive in rešitve, povezane z upadanjem delovne sposobnosti, spretnosti ter interes za vključevanje ranljivih skupin. Trenutno je medgeneracijsko sodelovanje/učenje in aktivno preživljanje prostega časa na območju LAS pri dobrih ljudeh 2020 in celotni regiji na zelo nizki ravni. Prav tako se območje sooča z upadanjem rodnosti in posledično pospešenim staranjem prebivalstva. S projektom želimo trajno izboljšati in spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje, pomoč in učenje, z aktiviranjem za iskanje novih možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje ter spodbuditi prostovoljsko angažiranost. Z vzpostavitvijo športno medgeneracijskega centra bomo zagotovili prostorske pogoje za izvedbo zastavljenih aktivnosti. Z vključevanjem ciljnih skupin v različne, ciljno usmerjene aktivnosti, želimo pri mladih dvigniti znanje in kompetence, ki jim bodo izboljšale konkurenčnost na trgu delovne sile, starejše pa aktivirati in spodbuditi za preživljanje aktivne starosti s poudarjanjem pomena prenosa njihovega znanja na mlajše generacije. Starejši so namreč nosilci tradicionalnih znanj, ki jih je potrebno prenesti na mlajše generacije, da se jih spodbudi k ohranjanju in obujanju tradicionalnih običajev, obenem pa je starejše potrebno spodbuditi k sprejemanju modernih znanj, da se bodo lažje vključili v sodobno družbo. Starejše v srednjem in poznem starostnem obdobju, ki so zaradi življenja v ruralnem okolju socialno izključeni in potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnosti, druženju in pomoč pri iskanju osnovnih informacij želimo povezati z mlajšimi. Starejši, ki živijo sami na podeželju, se namrečspopadajo z izzivi staranja, so socialno izključeni in se soočajo s številnimi stiskami. Menimo, da je projekt pomemben za območje LAS iz več razlogov, ki smo jih našteli zgoraj, prvenstveno pa zato, ker neposredno in posredno prispeva k več splošnih ciljev SLR LAS PDL 2020: izboljšuje življenjske razmere prebivalcev na območju LAS, izboljšuje družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS.
 

Cilji operacije

Splošni cilji projekta so izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa, zaustavitev propadanja objekta in spodbujanje vseživljenjskega učenja . Z izvedbo projekta želimo doseči:
- popestritev športno medgeneracijske ponudbe z novo funkcionalno lokacijo (športno medgeneracijski center),
- organizacija in izvajanje delavnic (5 različnih delavnic na temo: varstva okolja, spodbujanja ročnih spretnosti, oživitve tradicionalne kulinarike, rokodelskih spretnosti, spodbujanja samooskrbe)
- organizacija dogodkov (5 različnih dogodkov na temo: ohranjanje običajev (žetev), športni dogodki (pikado, kegljanj, nočni tek); prenos znanja iz ene generacije na drugo).
Čeprav projekt ne bo neposredno ustvarjal novih zaposlitev pa bodo rezultati projekta ustvarjali pogoje za nove zaposlitve; na tak način računamo, da bi se zaradi projekta do leta 2020 v občini lahko samozaposlile vsaj 3 osebe.
 

Rezultati operacije

-1. adaptiran/saniran objekt
- 1. fitnes oz. prostor za statično kegljanje
- 5 dogodkov in
- 5 delavnic.

Obdobje izvajanja operacije

29.03.2018 - 31.03.2019

Celotna vrednost operacije v EUR

77.750,91

Znesek sofinanciranja v EUR

49.508,53

Kontakt

Boštjan Horvat, 02 579 92 20

IZVEDBA OPERACIJE

Načrtovane in izvedene aktivnosti:

Partnerji v operaciji so izvedli vse zastavljene aktivnosti. Navajamo izvedene aktivnosti, kot so bile navedene v vlogi:

VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA
Podaktivnost 1: Imenovan je bil projektni svet, ki je predstavljal najvišji nadzorni in upravljavski organ. Sestavljen je bil v prvem mesecu izvajanja projekta s strani partnerskih organizacij. Njegove naloge so bile: nadzor nad izvajanjem projekta in nad izvajanjem aktivnosti projektne vodje, odločanje v primeru pomembnih sprememb. Projektni svet se je sestajal po potrebi. Vsi predstavniki so za delovanje v projektnem svetu sodelovali brez finančnega dodatnega vložka.

Podaktivnost 2: Oblikovana je bila projektna skupina odgovorna za implementacijo projekta, katero je vodil vodja projekta. Projektni vodja je bil odgovoren za harmonizacijo vseh delovnih paketov ter zagotavljal dobro sodelovanje vseh udeležencev v projektu. Projektna skupina je bila zadolžena za: koordinacijo vseh projektnih aktivnosti in delovnih paketov, reševanje morebitnih problemov pri izvajanju projekta, zagotavljanje nemotene izvedbe projektnih aktivnosti, zbiranje informacij in poročil iz strani oseb, ki so delali na projektu, izdelavo podrobnega plana izvajanja projektnih aktivnosti na začetku izvajanja.

Podaktivnost 3: imenovan je bil vodja projekta. Projektni prijavitelj in nosilec projekta je Obcina Kobilje, ki je bila odgovorna za finančno koordinacijo, koordinacijo sestankov na ravni projektnega sveta in delovne skupine, za pripravo finančnih zahtevkov in drugih poročil.

VZPOSTAVITEV ŠPORTNO MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

1. SANACIJA OBJEKTA ZA ŠPORTNO MEDGENERACIJSKI CENTER
Del obstoječega objekta (pritličje) se je obnovil za potrebe športno medgeneracijskega centra. Predmet investicije se nahaja v prednjem, odprtem, podolgovatem prostoru v pritličju objekta, ki je prej predstavljal 2 garaži za avtobuse, slačilnice, tuše, prostor za rekvizite in sanitarije. Uredil se je nov vhod, tlaki, ometi, novo stavbno pohištvo in energetska prenova (fasada). V rekonstruiranem in obnovljenem objektu so se izvedle vse potrebne strojne in električne inštalacije.

2. GRADNJA DOSTOPNIH POTI
Uredile so se dostopne poti in razsvetljava za igrišče z mivko in površine ob njem, da se bodo lahko aktivnosti v toplejših letnih časih izvajale tudi v večernih urah, kar do sedaj ni bilo mogoče.

3. GRADNJA FITNESA OZ. PROSTORA ZA STATICNO KEGLJANJE
Na zelenici ob igrišču z mivko se je uredili pokrit fitnes oz. prostor za statično kegljanje

ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE DELAVNIC MEDGENERACIJSKEGA UCENJA
Spodbujanje podjetniške iniciative na lokalnem nivoju. Z različnimi delavnicami so projektni partnerji želeli spodbuditi lokalno prebivalstvo vseh starosti k podjetniškemu razmišljanju in jih spodbujati, da oblikujejo nova partnerstva, predvsem za razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev. Na tak način se namreč spodbuja tudi revitalizacija vaških jeder, obenem pa so prebivalci prisiljeni k večjemu medsebojnemu sodelovanju. V sklopu projekta je bilo organiziranih in izvedenih 5. delavnic z naslednjo tematiko:
  • spodbujanje ročnih spretnosti (pletenje košar, spodbujanje ročnih spretnosti pri mladih in starejših; pletenje in kvačkanje, prenos znanja starejših, predvsem žensk, na mlade);
  • spodbujanje aktivnega načina življenja (prikaz vadbe za starejše);
  • spodbujanja oživitve tradicionalne kulinarike (priprava tradicionalnih jedi, prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo; peka kruha, prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo in obratno;
  • ohranjanja rokodelskih spretnosti (žganjekuha, čebelarstvo, vlaganju zelenjave, prenos znanja in običajev iz starejše na mlajšo generacijo);
  • spodbujanja podjetništva (v okviru slednjega se ranljive ciljne skupine spodbuja in aktivira za iskanje novih možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje),

OBVEŠCANJE JAVNOSTI
Namen obveščanja javnosti o pomoči danemu projektu je večja preglednost in ozaveščenost javnosti obenem pa dvigovanje javne podpore danemu projektu. Ves čas projekta so bile javno dostopne informacije vsem zainteresiranim: neposredno s pomočjo uradne občinske spletne strani in posredno s pomočjo različnih medijskih aktivnosti. Obcina Kobilje je skozi celotno trajanje projekta intenzivno delala na obveščanju in informiranju javnosti o samem projektu.

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN 
 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke