Novice LAS PDL 2020

VABILO NA 2. FESTIVAL LANGAŠA- TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI LANGAŠ


Spoštovani,

vljudno vabljeni na 2. festival LANGAŠA- Tekmovanje za najboljši langaš, ki se bo odvil v soboto, 8. 8. 2020, ob 16. uri pri vaškem domu v Gaberju. Dogodek se izvaja v sklopu operacije »DediščiNAdlani«, ki se izvaja v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 ...

VABILO NA PROMOCIJSKO- OZAVEŠČEVALNO DELAVNICO Z NASLOVOM »LANGAŠ KOT ELEMENT KULTURNE DEDIŠČINE"


Spoštovani,

vljudno vabljeni na promocijsko- ozaveščevalno delavnico na temo kulinarične kulturne dediščine z naslovom »LANGAŠ KOT ELEMENT KULTURNE DEDIŠČINE", ki bo potekala v četrtek, 6. 8. 2020, ob 17. uri v vaškem domu v Gaberju v organizaciji TD Gaberje, ki je partner v operaciji ...

VZEMITE SI ČAS ZASE IN ZA SVOJE BLIŽNJE TER SE SKUPAJ PODAJTE NA IZLET PO OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V okviru izvedenih razpisov LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so bili realizirani tudi nekateri turistični produkti, ki vabijo obiskovalce na območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

1. Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah; vodilni partner: Zavod za turizem in razvoj Lendava, sofinancirano iz EKSRP
Na ...

Celovita (upo)raba ekološke sivke/ »Oaza sivke«

Vodilni partner operacije

 


Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništvo, so.p.

Ulica Juša Kramarja 9, 9232 Črenšovci

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Ulica Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

 

LELJA, oblikovanje in trgovina, d.o.o.

Sevranska ulica 7, Odranci, 9233 Odranci

 

EKOKULTURA - ZAVOD ZA DIALOG Z NARAVO LENDAVA

Glavna ulica 48, LENDAVA - LENDVA, 9220 Lendava - Lendva

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Ustvarjenje novih delovnih mest

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

 

 

 

Namen operacije

 

 

Tako kot je strategija LAS PDL prepoznala priložnost v prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe z novimi produkti tako je tudi osnovana in udejanjena ideja ekološkega gojenja zelišča sivke. Slednja se zelo dobro prilagaja sušnim obdobjem, ki so na območju LAS PDL poleti vse pogostejša.

 

V okviru operacije »Oaza sivke« - celovita (upo)raba ekološke sivke je velik poudarek namenjen lokalnim izdelkom. Ravno zaradi tega je projektno partnerstvo tisto, ki bo prineslo k večji dodani vrednosti proizvodov, ki bodo nastali v okviru operacije in ki vključujejo lokalno pridelane sestavine in s tem povezujejo proizvajalce ekoloških in tradicionalnih izdelkov iz območja LAS PDL (ekološka sivka, ajda, čebelji vosek, glina).

Otroci bodo v okviru aktivnosti operacije cel čas vpeti v celotno zgodbo ekološke vzgoje rastlin in njihove uporabe (nastanek pravljice).

 

Operacija bo z novimi lokalnimi izdelki promovirala majhno destinacijo na območju LAS PDL, ki predstavlja potencial za razvoj doživljajskega zelenega turizma (učilnica v naravi, interaktivnost, sproščanje, mir, nedotaknjena narava, naravna dediščina ipd.).

 

Vrsta sivke Lavandula Angustifolia bo predstavljena/vključena v vse 3 lokalne izdelke, nastale v okviru operacije. To je t. i. prava sivka, ki je primerna tudi za uporabo v kulinariki, in sicer pri izdelavi čajev, sirupov, sokov, marmelad, sladic, marinad in kot okras. Operacija "Oaza sivke" - celovita (upo)raba ekološke sivke stremi k vključevanju teh ranljivih ciljnih skupin, kar bi pripomoglo k njihovi razbremenitvi in v okviru razvoja zelenih delovnih mest ugodnejšim delovnim pogojem.

 

Namen operacije "Oaza sivke" - celovita (upo)raba ekološke sivke je tako razviti in tržiti takšne lokalne izdelke, ki bogatijo kakovost življenja ljudi, ki so prilagojeni klimatskim spremembam, ki vključujejo lastne in lokalne surovine in varujejo okolje. Z medgeneracijskim sodelovanjem in vključevanjem otrok v celotni proces in koncept ekološke pridelave zelišč operacija vpliva na dojemanje narave in okoljske ozaveščenosti ter z razvojem zelenega turizma in preko socialnopodjetniškega modela pomaga ustvarjati zelena delovna mesta za ranljive ciljne skupine (starejši, ženske, brezposelni).

 

 

 

Cilji operacije

 

 

 • Razviti 3 lokalne produkte, ki temeljijo na bazi ekološko vzgojene sivke in posnemajo naravno dediščino območja LAS PDL: pravljice o sivki z ilustracijami otrok na območju LAS PDL, antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z blazinico sivke in aromaterapevtske svečke iz lokalnega čebeljega voska z eteričnim oljem sivke s pomirjajočim učinkom na ročno izdelanem keramičnem podstavku;
 • Spoznati ekološko vzgojena zelišča, še posebej sivko kot vsestransko zelišče, iz katerega nastaja eterično olje tudi preko tradicionalnih postopkov žetve pridelka in katerega osnovna lastnost je pomirjevalno delovanje;
 • Vzpostaviti sušilnico/učilnico v naravi na nasadu sivke in permakulturni Eko vrt v vrtcu, ki omogočata spoznavni in čustveni razvoj (kognitivni, intelektualni) otrok ter vplivata na njihovo dojemanje in ravnanje pri ohranjanju okolja in skrbi za rastline tudi v prihodnosti;
 • Promovirati ekološki nasad sivke kot postojanko zelenega turizma, ki je nastala kot odgovor na spreminjajoče se podnebne spremembe in ki ohranja biotsko raznovrstnost območja LAS PDL;
 • Promovirati socialno podjetništvo in prostovoljstvo kot priložnosti za socialno aktivacijo in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

 • Novi inovativni lokalni izdelki (3);
 • Permakulturni Eko-vrt (1);
 • Sušilnica/Učilnica v naravi (1);
 • Dokumentarni film (1).

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

10. 1. 2020

30. 10. 2020

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

37. 658,15

 

30. 532,12

 

 

 

Kontakt

 

mag. Nataša Zakojč

E: nzakojc@gmail.com;  integrasop@gmail.com

T: 041 210 055

 

 

 

 

Izvedba aktivnosti operacije do julija 2020

 

 

A1: Spoznavanje sivke in ostalih zelišč in izdelava 1 lokalnega produkta: Pravljice o sivki

 

 

Zaradi vključenosti v aktivnosti celotne operacije z namenom spoznavanja narave, varovanja okolja, ekološke pridelave zelišč in lastne priučitve vzgoje in skrbi za rastline, je bilo predvideno, da bi se otroci seznanili s sivko in ostalimi zelišči v vzgojno-izobraževalnem zavodu. S temi aktivnostmi so projektni partnerji v mesecu marcu tudi pričeli, a so zaradi pojava epidemije te aktivnosti prestavili na junij, in sicer na polje sivke, kjer so otroci in učenci spoznavali sivko, njene lastnosti in uporabo, prav tako so se seznanili z vsebino pravljice.

 

V sodelovanju z učiteljem likovnega pouka so projektni partnerji izbrali 5 učenk, s katerimi so se, v kolikor so se lahko, srečevali z namenom ilustriranja pravljice. Vodilni partner Integra je pripravil vse potrebno za določitev vrste ilustracij, ilustracije po straneh ter nudil pomoč in svetoval pri nastanku ilustracij. Trenutno poteka še izbor njihovih ilustracij, ki bodo vključene v tiskano izdajo pravljice.

 

Projektni partner 2 LELJA je v okviru prispevka v naravi v mesecu juliju pričel z grafičnim oblikovanjem pravljice. Tisk pravljice je predviden v avgustu.

 

 

 

A2: Priprava in vzpostavitev Eko-vrta v vrtcu, snemanje dokumentarnega filma in nakup opreme

 

 

V vrtcu je bil v mesecu juniju za namene vsakodnevnega stika otrok z vzgojo, vzdrževanjem in pridelavo zelišč in ostalih vrtnin vzpostavljen permakulturni ekološki vrt v obliki spirale, obdan z naravnimi materiali. V okviru prispevka v naravi je permakulturni vrt postavil projektni partner 3 EKOKULTURA LENDAVA, saj ima za to primerno znanje in kompetence.

 

Zraven vrta bodo postavljene otroške lesene mize s klopmi za namene ustvarjalnih in zeliščnih delavnic, ki so bile naročene v mesecu juniju in so trenutno v izdelavi. Za potrebe vzdrževanja eko-vrta in spoznavanja ekološkega gojenja zelišč in vrtnin so, zaradi lažje uporabe, otrokom na voljo tudi manjše zalivalke in orodja.

 

Tudi praktično delavnico v vrtcu »Uporabimo lastno pridelano hrano« so zaradi potrebe po čim več izpeljanih aktivnosti zunaj, torej izven prostorov vrtca, izvedli v naravi, na polju sivke. Tam so otroci posušeno sivko, ki so jo sami predhodno zavezali v snope in dali sušit, zložili v vrečke.

 

Vse aktivnosti operacije, še posebej vključevanje otrok v proces ekološke vzgoje vrtnin, skrbi za naravo in okolje ter izdelani 3 lokalni izdelki iz vzgojenih ekoloških zelišč, bodo zajete v kratek dokumentarni film »Kako smo spoznavali in uporabili zelišča«, ki bo namenjen predstavitvi zgodnjega vključevanja otrok v proces ekološke vzgoje rastlin in skrbi za rastline, saj lahko otrok  le preko stika z naravo in pozitivnih izkušenj z naravo v zgodnjem otroštvu razvije odgovoren odnos do okolja, ki ga bo ohranjal tudi v prihodnosti, zato so te izkušnje temelj učinkovite okoljske vzgoje predšolskih otrok. Film bo posnel projektni partner OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in bo tudi dober primer obogatitve kurikuluma v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Poleg filma bo nastal tudi širok nabor slikovnega materiala, ki bo razstavljen na omenjenih dogodkih.

 

 

 

 

A3: Zasaditev sivke na polju (200 sadik) in vzpostavitev sušilnice oz. učilnice v naravi

 

 

V okviru razvoja teh 3 izdelkov so v začetku marca, še posebej za namene sušenja sivke, dodatno posadili takšno vrsto sivke, ki obdrži svojo barvo tudi, ko je suha. To je t.i. vrsta prave sivke Lavandula Angustifolia Hidcote Blue.

 

Za sušenje sivke bo v mesecu juliju vzpostavljen objekt 15 m2, t.i. LOPA oz. sušilnica, ki je hkrati večnamenski prostor, kjer bodo potekale izobraževalne, informativno-promocijske in praktične delavnice, t.i. učilnica v naravi.

 

V času pred pospravitvijo sivke je v okviru delavnice »Požanjimo in posušimo sivko« potekal prikaz tradicionalne žetve sivke s srpi. Pri vezanju sivke v snope in na stojala/statve v sušilnici so poleg prostovoljcev sodelovali tudi otroci, ki so kasneje, ko se je sivka posušila, v okviru aktivnosti/delavnice, ki smo jo, zaradi čim večjega druženja na prostem po epidemiji, izvedli na polju sivke, in sicer »Uporabimo lastno pridelano hrano«. Suho sivko so otroci skupaj z vzgojiteljicami in prostovoljci oluščili in zložili v organza vrečkice, ki so jih zavezali štrku Belku (kot je poimenovan v pravljici) oz. vzglavniku (lokalni izdelek v okviru operacije) okrog vratu. Suha sivka iz nasada je in bo tako sestavina izdelkov, ki bodo nastali v okviru operacije, in sicer antialergijskega vzglavnika in aromaterapevtske svečke.

 

 

 

 

A4: Izdelava 2 lokalnega proizvoda: Antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z ajdovimi luščinami in vrečko sivke

 

 

Razvoj drugega lokalnega proizvoda, vzglavnika, je potekal na osnovi poustvarjanja naravne dediščine območja LAS PDL v samem izdelku, to je bele štorklje. Izdelek je tako namenjen pretežno mlajši populaciji, saj je izdelan v obliki štorklje, ki jo otroci lahko prijemajo (kljun, noge, krila).

 

Štorklja ima okoli vratu obešeno vrečko s suho sivko, ki so jo otroci simbolično izdelali v okviru praktičnih delavnic na polju in ki si jo lahko sami vstavijo v vzglavnik. Namen vrečke sivke je bolj kakovosten in miren spanec, saj prava sivka (lat. Lavandula Angustifolia) deluje pomirjevalno.

 

 

A5: Izdelava 3 proizvoda: Aromaterapevtska svečka iz čebelja voska z eteričnim oljem sivke na keramičnem podstavku

 

 

Svečka bo izdelana v obdobju julij – september. V mesecu juliju je projektni partner EKOKULTURA pričel z izvajanjem aktivnosti, in sicer snovanjem izdelka.

 


 

 

A6: Vodenje in koordinacija ter komuniciranje, promocija in diseminacija

 

 

Celotni čas dosedanjega izvajanja operacije z namenom doseganja načrtovanih projektnih rezultatov se v okviru delovnega sklopa A6 izvajajo naslednje aktivnosti: načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in vodenje aktivnosti operacije, članov projektne skupine in zunanjih izvajalcev, celostno spremljanje, izvajanje in usmerjanje operacije, sprotno vrednotenje in ocenjevanje (interna evalvacija) poteka operacije, izvajanje predpisanih pravnih in drugih postopkov (finančno-računovodsko poslovanje, davki, delovna razmerja, javna naročila, …), vzpostavitev in sprotno ažuriranje projektnega dokumentarnega arhiva (zagotavljanje revizijske sledi), poročanje pogodbenemu organu – sofinancerju projekta, komuniciranje s ciljnimi skupinami in ciljnimi javnostmi ter izvajanje drugih, za nemoten potek operacije potrebnih aktivnosti.

 

Komuniciranje s ciljnimi skupinami in ciljnimi javnostmi poteka na dveh ravneh, in sicer:

 • informiranje, obveščanje in motivacija ciljnih skupin in drugih deležnikov za aktivno participacijo v projektnih aktivnostih;
 • informiranje in obveščanje ciljnih javnosti (medijev, politične in strokovne javnosti, nevladnih organizacij ter prebivalstva z območja LAS PDL) o projektnih aktivnostih in rezultatih projekta (promocija projektnih rezultatov z namenom njihove diseminacije na druga območja LAS PDL in tudi širše).

Prej navedene aktivnosti v večji meri izvaja prijavitelj oz. vodilni partner.

 

V okviru operacije so že zasnovane informativno-promocijske table na sušilnici/učilnici v naravi na polju sivke ter Eko-vrtu v vrtcu OŠ Črenšovci. Gradivo za table je poslano v tisk.

 

Promocijska zloženka je že izdelana, manjkajo še fotografije vseh novih inovativnih izdelkov in preostalih aktivnosti operacije. V zloženki »Oaza sivke« - celovita (upo)raba ekološke sivke bodo predstavljene socialno-podjetniška dejavnost ekološke vzgoje sivke kot odgovor na spreminjajoče se klimatske spremembe, osnovne značilnosti sivke, aktivnosti operacije, 3 lokalni izdelki, ki so nastali v okviru operacije in ostali rezultati.

 

Ves čas izvajanja operacije vsak partner promovira operacijo na izdelanem plakatu, prav tako so plakati postavljeni pri izvajanju aktivnosti.

 

 
   

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke