Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Celovita (upo)raba ekološke sivke/ »Oaza sivke«

Vodilni partner operacije

 


Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništvo, so.p.

Ulica Juša Kramarja 9, 9232 Črenšovci

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Ulica Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

 

LELJA, oblikovanje in trgovina, d.o.o.

Sevranska ulica 7, Odranci, 9233 Odranci

 

EKOKULTURA - ZAVOD ZA DIALOG Z NARAVO LENDAVA

Glavna ulica 48, LENDAVA - LENDVA, 9220 Lendava - Lendva

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Ustvarjenje novih delovnih mest

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

 

 

 

Namen operacije

 

 

Tako kot je strategija LAS PDL prepoznala priložnost v prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe z novimi produkti tako je tudi osnovana in udejanjena ideja ekološkega gojenja zelišča sivke. Slednja se zelo dobro prilagaja sušnim obdobjem, ki so na območju LAS PDL poleti vse pogostejša.

 

V okviru operacije »Oaza sivke« - celovita (upo)raba ekološke sivke je velik poudarek namenjen lokalnim izdelkom. Ravno zaradi tega je projektno partnerstvo tisto, ki bo prineslo k večji dodani vrednosti proizvodov, ki bodo nastali v okviru operacije in ki vključujejo lokalno pridelane sestavine in s tem povezujejo proizvajalce ekoloških in tradicionalnih izdelkov iz območja LAS PDL (ekološka sivka, ajda, čebelji vosek, glina).

Otroci bodo v okviru aktivnosti operacije cel čas vpeti v celotno zgodbo ekološke vzgoje rastlin in njihove uporabe (nastanek pravljice).

 

Operacija bo z novimi lokalnimi izdelki promovirala majhno destinacijo na območju LAS PDL, ki predstavlja potencial za razvoj doživljajskega zelenega turizma (učilnica v naravi, interaktivnost, sproščanje, mir, nedotaknjena narava, naravna dediščina ipd.).

 

Vrsta sivke Lavandula Angustifolia bo predstavljena/vključena v vse 3 lokalne izdelke, nastale v okviru operacije. To je t. i. prava sivka, ki je primerna tudi za uporabo v kulinariki, in sicer pri izdelavi čajev, sirupov, sokov, marmelad, sladic, marinad in kot okras. Operacija "Oaza sivke" - celovita (upo)raba ekološke sivke stremi k vključevanju teh ranljivih ciljnih skupin, kar bi pripomoglo k njihovi razbremenitvi in v okviru razvoja zelenih delovnih mest ugodnejšim delovnim pogojem.

 

Namen operacije "Oaza sivke" - celovita (upo)raba ekološke sivke je tako razviti in tržiti takšne lokalne izdelke, ki bogatijo kakovost življenja ljudi, ki so prilagojeni klimatskim spremembam, ki vključujejo lastne in lokalne surovine in varujejo okolje. Z medgeneracijskim sodelovanjem in vključevanjem otrok v celotni proces in koncept ekološke pridelave zelišč operacija vpliva na dojemanje narave in okoljske ozaveščenosti ter z razvojem zelenega turizma in preko socialnopodjetniškega modela pomaga ustvarjati zelena delovna mesta za ranljive ciljne skupine (starejši, ženske, brezposelni).

 

 

 

Cilji operacije

 

 

  • Razviti 3 lokalne produkte, ki temeljijo na bazi ekološko vzgojene sivke in posnemajo naravno dediščino območja LAS PDL: pravljice o sivki z ilustracijami otrok na območju LAS PDL, antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z blazinico sivke in aromaterapevtske svečke iz lokalnega čebeljega voska z eteričnim oljem sivke s pomirjajočim učinkom na ročno izdelanem keramičnem podstavku;
  • Spoznati ekološko vzgojena zelišča, še posebej sivko kot vsestransko zelišče, iz katerega nastaja eterično olje tudi preko tradicionalnih postopkov žetve pridelka in katerega osnovna lastnost je pomirjevalno delovanje;
  • Vzpostaviti sušilnico/učilnico v naravi na nasadu sivke in permakulturni Eko vrt v vrtcu, ki omogočata spoznavni in čustveni razvoj (kognitivni, intelektualni) otrok ter vplivata na njihovo dojemanje in ravnanje pri ohranjanju okolja in skrbi za rastline tudi v prihodnosti;
  • Promovirati ekološki nasad sivke kot postojanko zelenega turizma, ki je nastala kot odgovor na spreminjajoče se podnebne spremembe in ki ohranja biotsko raznovrstnost območja LAS PDL;
  • Promovirati socialno podjetništvo in prostovoljstvo kot priložnosti za socialno aktivacijo in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

  • Novi inovativni lokalni izdelki (3);
  • Permakulturni Eko-vrt (1);
  • Sušilnica/Učilnica v naravi (1);
  • Dokumentarni film (1).

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

10. 1. 2020

30. 10. 2020

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

37. 658,15

 

30. 532,12

 

 

 

Kontakt

 

mag. Nataša Zakojč

E: nzakojc@gmail.com;  integrasop@gmail.com

T: 041 210 055

 


 

IZVEDBA OPERACIJE

 

 

A 1: Spoznavanje sivke in ostalih zelišč in izdelava 1 lokalnega produkta: Pravljice o sivki

 

 

Zaradi vključenosti v aktivnosti celotne operacije z namenom spoznavanja narave, varovanja okolja, ekološke pridelave zelišč in lastne priučitve vzgoje in skrbi za rastline, so otroci pričeli s seznanitvijo pravljice v začetku marca 2020. Zaradi takratnih razmer in zaprtja šol, se je nosilec operacije skupaj s partnerjem 1: OŠ odločil, da bodo ilustracije narisale učenke, ki obiskujejo likovno umetnost v okviru RaP ter v času epidemije tudi od doma, ostali učenci in otroci iz vrtca pa bodo sivko oz. ekološki nasad in ostala zelišča spoznavali v živo na polju sivke in eko vrtu. Prav tako je bilo priporočilo po spomladanski vrnitvi v šolo, da so otroci čim več zunaj na prostem izven dvorišča vrtcev in šol.

 

Snovanje pravljice je potekalo s ciljem vključiti najpomembnejše in koristne informacije o prekmurski sivki in značilnostih območja LAS PDL tako, da bo otrokom (in tudi odraslim) razumljivo in jim predstavljeno na zanimiv in dramatičen način. Pravljica je sestavljena tako, da skozi zanimivo zgodbo otrokom sporoči lastnosti sivke, v katerih pogojih najboljše uspeva (tla, lega ipd.), katere živali privablja, zakaj jo gojiti na okolju varen način, kako za njo pravilno skrbeti ipd. Vsebina pravljice poleg spoznavanja sivke omogoča podoživljanje nekaterih aktivnosti v realnem življenju (npr. antialergijski vzglavnik štrk Belko se pojavi tudi v pravljici, kjer je pojasnjeno, za kaj se uporablja, otroci lahko uporabimo lastno sivko za izdelavo blazinic za boljši spanec ipd.).

 

Z vsebino pravljice so se po njeni izdaji seznanili učenci OŠ ter otroci iz vrtca, predvsem preko videa, ki ga je pripravil vodilni partner, saj v jesenskem času zaradi ponovnega pojava večjega števila okužb ni bilo priporočljivo obiskovati posamezne razrede in oddelke v vrtcu. Še posebej pa se le ti tudi medsebojno niso mogli družiti. Veliko učencev in otrok, ne samo iz partnerske šole OŠ Črenšovci, ampak tudi iz bližnjih šol in vrtcev, so Pravljico o prekmurski sivki predstavljali v okviru bralne značke. Projektni partner 2 LELJA je v okviru prispevka v naravi grafično oblikoval pravljico z izbranimi  ilustracijami.


 

 

 

A 2: Priprava in vzpostavitev Eko-vrta v vrtcu, snemanje dokumentarnega filma in nakup opreme

 

 

V vrtcu je bil za namene vsakodnevnega stika otrok z vzgojo, vzdrževanjem in pridelavo zelišč in ostalih vrtnin vzpostavljen permakulturni ekološki vrt v obliki spirale, obdan z naravnimi materiali. V okviru prispevka v naravi je permakulturni vrt  postavil projektni partner 3 EKOKULTURA LENDAVA, saj ima za to primerno znanje in kompetence.

Zraven vrta so postavljene otroške lesene mize s klopmi za namene ustvarjalnih in zeliščnih delavnic. Za potrebe vzdrževanja eko-vrta in spoznavanja ekološkega gojenja zelišč in vrtnin so, zaradi lažje uporabe, otrokom na voljo tudi manjše zalivalke in orodja.

 

Vse aktivnosti operacije, še posebej vključevanje otrok v proces ekološke vzgoje vrtnin, skrbi za naravo in okolje ter izdelani 3 lokalni izdelki iz vzgojenih ekoloških zelišč, so zajeti v kratek dokumentarni film Kako smo spoznavali in uporabili zelišča, ki je namenjen predstavitvi zgodnjega vključevanja otrok v proces ekološke vzgoje rastlin in skrbi za rastline, saj lahko otrok le preko stika z naravo in pozitivnih izkušenj z naravo v zgodnjem otroštvu razvije odgovoren odnos do okolja, ki ga bo ohranjal tudi v prihodnosti, zato so te izkušnje temelj učinkovite okoljske vzgoje predšolskih otrok. Film je posnel projektni partner OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, obdelal in pripravil pa vodilni partner Integra. Film predstavlja primer dobre prakse uvajanja in zgodnjega vključevanja otrok v procese ekološke pridelave in vzgoje rastlin ter na osnovi vzpostavljene učilnice v naravi in lastnega eko-vrta prikazal dojemanje in razumevanje otrok o varovanju in doživljanju narave ter skrbi za rastline in zmožnost uporabe lastno vzgojenih zelišč v vsakdanjem življenju. V filmu so prikazani tudi 3 lokalni izdelki, ki so nastali v okviru operacije in ki uspešno dopolnjujejo in zaključujejo celotno nit zgodbe o sivki.

 

Povezava do videa:

 

 

 

A 3:  Zasaditev sivke na polju (200 sadik) in vzpostavitev sušilnice oz. učilnice v naravi

 

 

V okviru operacije razviti 3 lokalni izdelki poudarjajo pomirjevalno delovanje kot osrednjo značilnost prave sivke. O tem govori pravljica, otroški vzglavnik s sivko, ki vsebuje tudi vrečko suhe sivke, prav tako aromaterapevtska svečka, ki vsebuje eterično olje sivke.

 

V okviru razvoja teh 3 izdelkov so projektni partnerji, še posebej za namene sušenja sivke, kupili in posadili takšno vrsto sivke, ki obdrži svojo barvo tudi, ko je suha. To je t.i. vrsta prave sivke Lavandula Angustifolia.

 

Za sušenje sivke je bil vzpostavljen objekt 15 m2, t.i. LOPA oz. sušilnica, ki je hkrati večnamenski prostor, kjer potekajo izobraževalne, informativno-promocijske in praktične delavnice, t.i. učilnica v naravi.

 

Člani društva so na izdelani LOPI/večnamenskem prostoru izdelali leseni pod (dno) in leseno mizo s hlodi in klopjo za otroke (razrez lesa, brušenje, lepljenje, lakiranje, zaščita) za namene izvedbe delavnic in srečanj (prispevek v naravi - delo).

 

V času cvetenja sivke je v učilnici v naravi potekalo predavanje Predstavitev socialno-podjetniškega modela implementacije ekološkega nasada prave sivke kot odgovor na spreminjajoče se klimatske spremembe.

 

Sivka iz nasada je sestavina izdelkov, ki so nastali v okviru operacije, in sicer antialergijskega vzglavnika štrka Belka in aromaterapevtske svečke v obliki eteričnega olja, ki nastane pri parni destilaciji.

 

 

 

 

 

A 4: Izdelava 2 lokalnega proizvoda: Antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z ajdovimi luščinami in vrečko sivke

 

 

Razvoj drugega lokalnega proizvoda, vzglavnika, je potekal na osnovi poustvarjanja naravne dediščine območja LAS PDL v samem izdelku, to je bele štorklje. Izdelek je namenjen najmlajši populaciji, saj je izdelan v obliki štorklje, ki jo bodo otroci lahko prijemali (kljun, noge, krila). Krila štorklje so potiskana s sivko, polnilo vzglavnika je antialergijsko, in sicer iz lokalnih ajdovih luščin. Polnilo je naravno in zračno, ima dolgo življenjsko dobo, luščine dobro uravnavajo toploto, ohranjajo obliko in se anatomsko prilegajo telesu.

 

Štorklja ima okoli vratu obešeno vrečko s suho sivko, ki so jo otroci simbolično izdelali v okviru praktičnih delavnic na polju in ki si jo lahko sami vstavijo v vzglavnik. Namen vrečke sivke je bolj kakovosten in miren spanec, saj prava sivka (lat. Lavandula Angustifolia) deluje pomirjevalno. Ta značilnost sivke in proces izdelave vrečke je opisan tudi v pravljici o sivki. Izdelek se lahko uporablja kot vzglavnik, plišasta igrača, primerna pa je tudi za potovanje (v avtu, vlaku, avtobusu ipd.). Ajdove luščine so snemljivi del vzglavnika, zato se jih zlahka zamenja in vzglavnik opere.

 

 

A 5: Izdelava 3 proizvoda: Aromaterapevtska svečka iz čebelja voska z eteričnim oljem sivke na keramičnem podstavku

 

 

Svečka je bila izdelana v obliki čebeljega panja različnih motivov, in sicer iz čebeljega voska projektnega partnerja Ekokultura Lendava in eteričnega olja prave sivke, ki ga proizvaja vodilni partner Integra, so.p. (prispevek v naravi - material). Izdelanih je bilo 200 kosov izdelka, ki so zaradi lažje praktične uporabe na poslikanem lokalno izdelanem keramičnem podstavku. Keramični podstavek je ročno izdelan, vsak podstavek je unikaten in poslikan z vijoličnimi in zlatimi (barve sivke in čebele). Izdelek z izgorevanjem ustvarja dišeč vonj, ki pomirja. Tržni potencial izdelka predstavlja komplementarnost obstoječi ponudbi projektnega in vodilnega partnerja (ustvarjanje paketa izdelkov npr. eterično olje in hidrolat, ki ga dodatno dopolnjuje dišeča svečka iz čebeljega voska in med, ki ga dopolnjuje dišeča svečka).

 

 

 

A 6: Vodenje in koordinacija ter komuniciranje, promocija in diseminacija  

 

 

Za uspešno izvedbo operacije ter za doseganje načrtovanih projektnih rezultatov so se v okviru delovnega sklopa A6 izvajale sledeče aktivnosti: načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in vodenje aktivnosti operacije, članov projektne skupine in zunanjih izvajalcev, celostno spremljanje, izvajanje in usmerjanje operacije, sprotno vrednotenje in ocenjevanje (interna evalvacija) poteka operacije, izvajanje predpisanih pravnih in drugih postopkov (finančno-računovodsko poslovanje, davki, delovna razmerja, javna naročila,..), vzpostavitev in sprotno ažuriranje projektnega dokumentarnega arhiva (zagotavljanje revizijske sledi), komuniciranje s ciljnimi skupinami in ciljnimi javnostmi ter izvajanje drugih, za nemoten potek operacije potrebnih aktivnosti. Projektne aktivnosti je vodil in/ali koordiniral vodja projekta. Projektni partnerji in člani projektne skupine so se sestajali na delovnih sestankih, med njimi pa je potekala tudi stalna komunikacija po telefonu, Skypu in e-mailu (izmenjava informacij).

 

Za namene informiranja in obveščanja ciljnih skupin ter ciljnih javnosti so bili natisnjeni in pripravljeni informativno-promocijski materiali v tiskani in elektronski obliki ter izvedeni informativni in promocijski dogodki.

 

Vsi izdelki, nastali v okviru operacije, so ustrezno etiketirani in se promovirajo pod blagovno znamko vodilnega partnerja: FAJN, ročno izdelana naravna kozmetika iz lokalnih sestavin.

 

Izdana je tudi promocijska zloženka Oaza sivke - Celovita (upo)raba ekološke sivke, v kateri so predstavljeni socialno-podjetniška dejavnost ekološke vzgoje sivke kot odgovor na spreminjajoče se klimatske spremembe, osnovne značilnosti sivke, aktivnosti operacije, 3 lokalni izdelki, ki so nastali v okviru operacije in ostali rezultati.

 

 

 

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

 

 

 

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke