Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Center za ozaveščanje in ohranjanje ter trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine/Štrk SOS

 

Vodilni partner operacije

 


Občina Velika Polana

Velika Polana 111, 9225 Velika Polana

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

Društvo za šport, turizem, razvoj in kulturo Slovenije

Velika Polana 217, 9225 Velika Polana

 

S.R.P. d.o.o.

Mladinska ulica 12, 9231 Beltinci

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS

 

 

 

Namen operacije

 

 

Namen operacije je povečanje območja kakovostnih habitatov za populacijo belih štorkelj v  Občini Velika Polana, skozi konkretne ukrepe ter izobraževalne in demonstracijske dejavnosti za trajnostno rabo in vzdrževanje teh habitatov.

 

Bogata naravna in kulturna dediščina Občine Velika Polana, z večjim številom belih štorkelj, vključenostjo v evropsko omrežje Natura 2000 s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti, locirano na Biosfernem območju Mura, z namenom spodbujanja ohranjanja biotske pestrosti in trajnostnega razvoja, ter pridobljenim nazivom »Evropska vas štorkelj«, prevzema odgovornost varovanja teh živalskih vrst in njihovega naravnega habitata. 

Vlažni travniki in pašniki belim štorkljam zagotavljajo ustrezna prehranjevalna območja, posledično pa tudi bolj kakovosten življenjski prostor. Če smo v preteklosti govorili o običajni praksi paše živine na traviščih in ustrezne košnje, to običajno prizorišče danes predstavlja problem in rezultat, ki ga želimo doseči s tem projektom.

 

Operacija bo med lokalnimi prebivalci in kmeti povečala zavedanje in prijaznost do trajnostne rabe in trajnostnega vzdrževanja mokrih travnikov, posledično pa bo na teh območjih moč videti več belih štorkelj. Okolje jim bo omogočalo vir prehrane in posledično kakovostnejšega načina življenja v naših krajih.

 

 

 

Cilji operacije

 

 

Glavni cilj projekta je povečanje okoljske ozaveščenosti lokalne skupnosti in turistov o pomenu habitatov za bele štorklje. To bo doseženo z zanimivim izobraževalnim dogodkom in s pomočjo vzpostavitve izobraževalnega, predstavitvenega in centra za obiskovalce za izboljšanje habitatov belih štorkelj, ki bo postavljen sredi habitata bele štorklje. Dogodek bo organiziran sredi mokrotnih travnikov in bo s pomočjo promocijskih in informacijskih aktivnosti vplival na širjenje znanja o trajnostni rabi in vzdrževanju okolja oziroma habitata, prijaznega beli štorklji. Vzpostavitev izobraževalnega, predstavitvenega in centra za obiskovalce bo sestavljena iz informacijske točke za obiskovalce in »Štrk SOS« - prve pomoči za poškodovane štorklje.

 

Konkretni ukrepi na tem območju zajemajo tudi  obnovo, razširitev in izboljšanje habitatov belih štorkelj, posebej mokrih travnikov. Zajemalo bo čiščenje zaraščenih mokrotnih travnikov s pomočjo različnih načinov košnje, kot enih izmed najboljših praks za trajnostno ohranjanje habitatov za bele štorklje na območju LAS.

 

 

Rezultati operacije

 

 

  • pomoč in oskrba 10 štorkelj v ustanovljenem prvem centru "Štrk SOS";
  • 1000 obiskovalcev na leto v centru za obiskovalce na naravnem območju mokrih travnikov;
  • povečana ozaveščenost lokalnega prebivalstva;
  • povečana površina habitatov za bele štorklje.

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

1. 2. 2020

30. 9. 2020

 

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

25.015,70

 

17.582,25

 

 

Kontakt

 

Mag. Damijan Jaklin

T: 02 577 67 50,

E: obcina@velika-polana.si


  

 

 

IZVEDBA OPERACIJE

 

 

A1: Poligon za košnjo in trajnostno rabo »ŽIVO JE TRAJNO«

 

 

Kot način dobre prakse za ohranjanje habitata bele štorklje, so vzpostavili poligon za košnjo in trajnostno rabo pod sloganom ZIVO JE Trajno, kot način dobre prakse za ohranjanje habitata bele štorklje. V neposredni bližini Copekovega mlina so očistili teren in ga izboljšali s pomočjo različnih načinov košnje — ročna košnja s koso in košnja s stroji. Hkrati so s sajenjem trave pripravili kakovostni življenjski prostor za bele štorklje.

Postavili so tudi leseno ograjo in električnega pastirja, ki bosta skupaj z že obstoječo leseno stajo za pasne živali sluzila kmetom, ki jih bodo v prihodnosti za namen demonstracije najemali za prevoz živali do te točke. Živali se bodo na tem območju pasle eno pašno obdobje in posledično ustvarjale bogat habitat za bele štorklje. Del aktivnosti so zaradi situacije s COVID-19 izvedli v mesecu juliju 2020 (vzpostavitev poligona - čiščenje terena in njegovo izboljšanje s pomočjo različnih načinov košnje ter sejanje trave), del aktivnosti pa v mesecu septembru 2020 (postavitev lesene ograje in električnega pastirja).

                    

 

 

 

 

A2: Ozaveščanje

 

Z namenom sirjenja znanja o različnih načinih košnje, pa tudi paše med lokalne prebivalce, so organizirali dogodek Košnja kot nekoč. Udeležence so seznanili s habitati štorkelj ter načini njihove trajnostne rabe in vzdrževanja, sredi mokrih travnikov in pašnikov. V namen organizacije dogodka so v sodelovanju z zunanjimi izvajalci: najeli in postavili vso potrebno opremo, pripravili programsko vsebino dogodka, izvedli aktivnosti za promocijo dogodka, oblikovali in natisnili letake ter organizirali in izvedli dogodek.

 

 

 

A3: Vzpostavitev centra za izobraževanje, predstavitev in obiskovalce

 

 

V namen vzpostavitev centra za obiskovalce in centra Strk SOS so obnovili objekt v neposredni bližini Copekovega mlina — beljenje in razna obnovitvena dela, prilagoditev električne instalacije in svetila, prilagoditev vodovodne instalacije. Obnovljen objekt so opremili z ustreznim informacijskim materialom na temo trajnostne rabe in vzdrževanja habitatov bele štorklje, ki bo sluzil informiranju turistov in obiskovalcev - interpretacijski panoji (3 kom), LCD zaslon (1 kom), izdelava interpretacijskega filma, zvokov narave in grafično oblikovanje interpret, panojev (1 kom), oblikovanje in tisk interpretacijo-informacijske zloženke v treh jezikih (200km). V istem objektu so vzpostavili center Štrk SOS, prvo pomoč oziroma sprejemnico za poškodovane štorklje. V sodelovanju z zunanji izvajalci so nabavili in zmontirali opremo za Štrk SOS: omaro za shranjevanje opreme, umivalnik, omaro za prvo pomoč in opremo, pisalno mizo s predalnikom, delovno mizo in hladilnik z zmrzovalnikom.

-
Zloženka v slovenskem jeziku;
- Zloženka v nemškem jeziku;
- Zloženka v angleškem jeziku;
- Interpretacijski film.                     

 

 

 STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke