Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 10 ... 20 ... 30 ... 38 39 40 41 42 43 44 ... 50 > >>
 

USPEŠNO IZVEDEN ANIMACIJSKI DOGODEK LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V četrtek, 14. decembra 2017 smo na Izletniški kmetiji HANČIK, Dobrovnik 331, po končani 7. seji Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 med člani LAS uspešno izvedli animacijski dogodek, kateri je vključeval izmenjavo med zainteresirani stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Dogodka se je udeležilo 19 članov LAS.
 

LAS V DEŽELI OPOJNIH TRENUTKOV

Lokalna akcijska skupina (LAS) Pri dobrih ljudeh 2020 je skupaj z LAS Goričko 2020 organizirala strokovno ekskurzijo v Goriška Brda, kjer smo si z tamkajšnjim LAS izmenjali izkušnje iz prejšnjega obdobja, iskali možnosti za povezovanje v zdajšnji finančni perspektivi ter si ogledali lokalne znamenitosti ter primere dobrih praks.

Strokovne ekskurzije se je skupaj udeležilo 23 članov, od tega 11 članov LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Ekskurzije sta se udeležila tudi predsednika  obeh LAS-ov, g. Anton Törnar in g. Ludvik Novak.

Najprej smo obiskali Park Lijak v kraju Šempas, kjer so nas pozdravili direktor RRA Severne Primorske, g. Črtomir Špacapan, vodja Turistične zveze TIC Nova Gorica ga. Dejana Baša ter g. Andrej Markočič, predsednik LAS V objemu sonca in ga. Fabijana Medvešček, strokovna vodja LAS. Spoznali smo delovanje tamkajšnjega LAS-a, izvedene projekte v preteklem programskem obdobju ter njihovo Strategijo lokalnega razvoja. Srečanje nam je ponudilo tudi priložnost za izmenjavo izkušenj ter razvijanje idej za možnosti sodelovanja med LAS-i.
          
 
Ob prihodu v Brda so se nato pogumnejši lahko povzpeli na razgledni stolp v Gonjačah, ki nudi pogled na hribe, obrasle s trtami, v ozadju na zasnežene vrhove Alp ter na severni del Jadranskega morja, skupaj pa smo si nato ogledali še srednjeveško vasico Šmartno, Hišo kulture ter Briško hišo, v kateri so nam prikazali bivalno kulturo Brd ter tradicionalno vinsko klet, preko filmskega prikaza pa smo spoznali Brda ter življenja v Brdih v preteklosti. Vasica Šmartno je bila tudi vključena v projekt »Brda in vino«, katere namen je bila izvedba prireditve, namenjene ustvarjanju novih priložnosti za povečano prodajo pridelkov na »domačem dvorišču« in oživitev arhitekturnega bisera. Prireditev je sedaj postala že tradicionalna in je prerasla v največji eno-gastronomski dogodek v Brdih.

 
 

Zanimivo je bilo spoznati tudi družino Skubin, ki se ukvarja s čebelarstvom in apiterapijo – terapijo s pomočjo čebeljih pikov in pridelkov. V objemu oljk in vinogradov stoji čebelnjak, ki nudi čudovit razgled na briško naravo in Furlanijo. Zrak in vdihovanje aerosola ugodno vpliva na psihofizično počutje, zvoki šumenja čebel pa delujejo pomirjevalno. Tam so nam predstavili pozitivne učinke zdravljenja s čebeljimi piki, poskusili pa smo tudi dobrote, pripravljene iz medu.

     

Naslednje postajališče je bilo grad Dobrovo, kjer smo se okrepčali z lokalnimi dobrotami, kot npr. pršut, mineštra in kaki.
  

Nato je sledil voden ogled edine renesančne vile v Sloveniji, Vile Vipolže. Njeni park še danes krasijo najstarejše na Slovenskem rastoče ciprese. Tukaj smo se srečali z županom Goriških Brd, g. Francem Mužičem ter z ga. Tino Novak Samec, ki je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Predstavili so nam delovanje ZTKMŠ in uspešne projekte iz preteklih let, kot npr. ´Eko mobilni turizem z električnimi skuterji´, v okviru katerega so oblikovali nov produkt za nadgradnjo ponudbe kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi ter ´Zgodovinsko in turistično informativne table v Šmartnem´, ki obiskovalce vodijo skozi naselje brez spremstva vodnikov.

       

Ekskurzijo smo zaključili na Kmetiji Čarga, kjer smo imeli degustacijo vin. Družinska kmetija je ena izmed večjih kmetij v Brdih, saj obdelujejo 15 ha vinogradov, ki se dvigujejo v terasah. Njihova ponudba obsega 17 različnih vinskih polnitev, pridelujejo tudi penino po klasični šampanjski metodi ter sladko vino Čarvina, pridelano iz dveh avtohtonih briških sort (rebula in zelenka).

     
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 PRIPRAVLJA PRVO SPREMEMBO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA (SLR) LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V zvezi s tem pozivamo zainteresirane člane LAS in ostale deležnike na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, da podate svoje predloge za spremembo SLR, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.

Predloge za spremembo SLR podajte na obrazcu-sprememba SLR.

Prva sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se pripravlja zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Obrazložitev povečanja finančnega okvirja:
Strategija lokalnega razvoja za LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 30.10.2015. Dne 3.11.2015 je bil v Uradnem listu objavljen zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji. V skladu z 12. točko 2. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredbi list RS, št. 42/15, v nadaljevanju besedila Uredba CLLD) je problemsko območje tisto območje, ki ga Vlada RS na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo razglasi kot problemsko območje. Na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe CLLD lokalne akcijske skupine (LAS), ki vključujejo problemska območja, pridobijo dodatnih 15 odstotkov finančnih sredstev glede na izračunana sredstva, do katerih so LAS upravičena po potrditvi njihovih strategij za EKSRP sklad, in na podlagi 11. točke 68. člena Uredbe do dodatnih 20 odstotkov finančnih sredstev za ESRR sklad. Dne 15.04.2016 je bila v Ur. list RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD, kjer je v 12. točki 2. člena bilo dodano »Za sklad ESRR je problemsko območje tudi območje iz 2. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017«. Dne 18.11.2016 je bila v Ur. list RS objavljena 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD, kjer je v 12. točki 2. člena bilo dodano »in območje v skladu z zakonom, ki ureja razvojno podporo Pomurski regiji v obdobju 2010-2017«. Na osnovi sprememb Uredbe CLLD je CELOTNO OBMOČJE LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičeno do dodatnih 15% sredstev glede na celotni finančni okvir EKSRP in do dodatnih 20% sredstev glede na celotni finančni okvir ESRR.

Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, kot vodilni partner LAS, zbira predloge za spremembo SLR po e- pošti: info@las-pdl.si ali na naslovu LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče. Rok za predložitev predlogov za spremembo SLR je do 08.12.2017.

Podane predloge bosta pred posredovanjem na Koordinacijski odbor CLLD: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obravnavala in potrjevala Upravni odbor in Skupščina LAS.
Pri pripravi predlogov spremembe SLR se lahko oglasite tudi v pisarni LAS.
 

PRVA POTRDITEV OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 26.10.2017, prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi operacije PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LASANTE s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil prijavljen in potrjen na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v okviru sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Nosilec operacije je Lokalna energetska agencija za Pomurje s partnerji Občina Velika Polana in Instalacije Žerdin, Boris Žerdin s.p.. V nadaljevanju sledi podpis pogodbe z upravičenci (vsi partnerji v projektu) in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer MGRT-ju. MGRT dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je vloženih še 7 operacij z LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Informacije, v kateri fazi pregleda so ostale naše vloge, ni mogoče pridobiti.

 

UDELEŽBA NA 2. NACIONALNI DELAVNICI O PRIVLAČNOSTI PROSTORA V SLOVENIJI

Spoštovani!
Obveščamo Vas, da smo se zaposleni pri vodilnem partnerju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 udeležili 2. nacionalne delavnice o privlačnosti prostora v Sloveniji, ki je bila na sedežu občine Turnišče. Namen delavnic je bil spodbuditi sodelovanje med organizacijami, ki načrtujejo in izvajajo prostorske politike, ter izboljšati poznavanje kazalnikov, ki podpirajo načrtovanje in izvajanje razvojnih strategij kot odziv na družbene spremembe. Na delavnici so bile v prvem delu prikazane uspešne zgodbe s področja privlačnosti območij tudi na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dobra praksa pri merjenju učinkov zelenega turizma v Sloveniji in prikazani podrobnejši kazalniki spremljanja privlačnosti prostora s prve delavnice.

Drugi del delavnice se je osredotočil na praktično delo z namenom določitve podrobnejših kazalnikov spremljanja privlačnosti prostora, s poudarkom na lokalnih potrebah Prekmurja. Delavnico smo zaključili z ogledom privlačne lokacije v Prekmurju, na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 – Paradajz d.o.o, . (blagovna znamka Lušt). Delavnice so se udeležili tudi predstavniki ministrstev, občin, regionalnih razvojih agencij, turističnih organizacij, transportnih in zasebnih podjetij.
<< < 1 ... 10 ... 20 ... 30 ... 38 39 40 41 42 43 44 ... 50 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke